Ủy viên Trung ương Đảng
Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn (3/2015 - 10/2020)

Nguyễn Văn Du

Ngày sinh: 3/3/1960

Quê quán: xã Cao Thượng, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

Dân tộc: Tày

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII
- Bí thư Tỉnh ủy (3/2015 - 10/2020)
- Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Kạn

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân ngành Giao thông vận tải

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Trước 6/2011: Bí thư kiêm Chủ tịch UBND huyện Pác Nặm (Bắc Kạn)

- 6/2011- 6/2013: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2011-2016

- 6/2013- 3/2015: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Kạn khóa X, nhiệm kỳ 2010-2015

- 19/3/2015 - 10/2020: Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn khóa X, nhiệm kỳ 2010-2015; khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020

- 27/3/2015 - nay: Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021

- 1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII.