Ủy viên Trung ương Đảng
Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Nguyễn Văn Hùng

Ngày sinh: 2/2/1964

Quê quán: xã Bình An, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII
- Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Trước 8/2020: Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum; Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Kon Tum

- 8/2010: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2004-2011

- 10/2010: Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2004-2011

- 12/2010: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2004-2011

- 6/2010: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2011-2016

- 2/2015 - 5/2020: Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum khóa XIV, XV

- 4/2015 - 5/2020: Chủ tịch HĐND tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021

- 1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII

- 5/2020 - nay: Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.