Ủy viên Trung ương Đảng
Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an

Nguyễn Văn Thành

Ngày sinh: 5/3/1957

Ngày vào Đảng: 27/5/1982

Quê quán: xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI, XII
- Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Kinh tế, Cử nhân Luật, Cử nhân Anh văn

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1986: Phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm

- 1988: Trưởng Công an quận Hồng Bàng, Công an thành phố Hải Phòng

- 1993: Phó Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng

- 1994: Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng

- 2001: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chánh Văn phòng Thành ủy Hải Phòng

- 5/2004 - 12/2009: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND, rồi Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hải Phòng

- 12/2009 -12/2010: Phó Bí thư Thành ủy khóa XIII, nhiệm kỳ 2005-2010; Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2004-2011

- 12/2010 - 12/2014: Bí thư Thành ủy Hải Phòng khóa XIV, nhiệm kỳ 2010-2015

- 1/2011: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI

- 6/2011-  12/2014: Bí thư Thành ủy Hải Phòng khóa XIV, nhiệm kỳ 2010-2015; Chủ tịch HĐND thành phố nhiệm kỳ 2011-2016

- 12/2014 - 12/2015: Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

- 12/2015 - nay: Thứ trưởng Bộ Công an

- 1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII

- 3/2016: Được thăng hàm Thượng tướng.