Ủy viên Trung ương Đảng
Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Phạm Hồng Hà

Ngày sinh: 20/1/1958

Ngày vào Đảng: 21/3/1989

Quê quán: xã Giao Tiến, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI, XII
- Bộ trưởng Bộ Xây dựng
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 10/1976 - 10/1980: Làm nghĩa vụ quân sự tại Trường Hạ sỹ quan Việt Đức, X19 đoàn 387, Tổng Cục kỹ thuật, Bộ Quốc phòng

- 10/1980 - 10/1985: Sinh viên Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

- 11/1985 - 4/1996: Cán bộ, Phó phòng, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Đại biểu HĐND tỉnh Nam Hà

- 4/1996 - 2/2001: Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Đại biểu HĐND tỉnh Nam Hà - Nam Định

- 2/2001 - 4/2004: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Đại biểu HĐND tỉnh Nam Định

- 4/2004 - 10/2005: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Nam Định, Đại biểu HĐND tỉnh Nam Định

- 11/2005 - 9/2010: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Đại biểu HĐND tỉnh Nam Định

- 9/2010 - 1/2011: Bí thư Tỉnh ủy Nam Định khóa XVIII, nhiệm kỳ 2010-2015

- 1/2011 - 2/2015: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng. Bí thư Tỉnh ủy khóa XVIII, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh Nam Định

- 2/2015 - 4/2016: Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Đại biểu Quốc hội khóa XIII. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng

- 9/4/2016: Tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII, được Quốc hội phê chuẩn, Chủ tịch nước bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Xây dựng

- 28/7/2016: Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV, được Quốc hội phê chuẩn, Chủ tịch nước bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Xây dựng.