Ủy viên Trung ương Đảng
Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam

Phùng Quốc Hiển

Ngày sinh: 6/4/1958

Ngày vào Đảng: 20/10/1986

Quê quán: xã Yên Luật, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa X, XI, XII
- Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam
- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Khóa XII, XIII (đến tháng 4/2016)
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XII, XIII, XIV

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế chuyên ngành Tài chính, Tín dụng

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 8/1980 - 12/1988: Cán bộ, Phó phòng rồi Trưởng phòng quản lý và thu tài chính doanh nghiệp quốc doanh, Sở Tài chính tỉnh Hoàng Liên Sơn

- 1/1989 - 3/1990: Ủy viên UBND huyện, Trưởng Ban Tài chính- Thương nghiệp huyện Văn Yên, tỉnh Hoàng Liên Sơn; Đại biểu HĐND huyện Văn Yên

- 4/1990 - 10/1991: Chi cục phó Chi cục Kho bạc Nhà nước tỉnh Hoàng Liên Sơn

- 11/1991 - 1/1996: Cục phó rồi Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục thuế tỉnh Yên Bái

- 2/1996 - 12/1999: Tỉnh ủy viên, Chánh văn phòng Tỉnh ủy Yên Bái, Đại biểu HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIV

- 1/2000 - 6/2001: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái; Đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, Trưởng ban Kinh tế- Ngân sách của HĐND tỉnh Yên Bái

- 7/2001 - 10/2003: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái

- 11/2003 - 8/2004: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh rồi Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái

- 8/2004 - 12/2005: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái

- 1/2006 - 7/2007: Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái

- 8/2007 - 4/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, XII, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XII, XIII (đến tháng 4/2016), Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội khóa XII, khóa XIII

- 4/4/2016: Tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII, đồng chí được bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.