Ủy viên Trung ương Đảng
Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (1/2018 - 10/2020)

Sơn Minh Thắng

Ngày sinh: 20/10/1960

Quê quán: xã Tập Ngãi, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh

Dân tộc: Khmer

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI, XII
- Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (1/2018 - 10/2020)

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 2007 - 7/2011: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trà Vinh, Phó Bí thư Đảng đoàn HĐND tỉnh Trà Vinh

- 1/2011: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI

- 7/2011 - 4/2014: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

- 4/2014 - 8/2015: Được điều động tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Sóc Trăng khóa XII, nhiệm kỳ 2010-2015

- 8/2015 - 5/2016: Được điều động, bổ nhiệm làm Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

- 1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII

- 5/2016 - 1/2018: Được phân công làm Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ

- 1/2018 - 10/2020: Được điều động tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương khóa II, nhiệm kỳ 2015-2020.