Tất Thành Cang

Bị cách chức Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII
và Phó Bí thư Thường trực
Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày sinh: 5/2/1971

Ngày vào Đảng: 7/9/1991

Quê quán: xã Long An, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Bị cách chức Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh (12/2018)

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1993-1998: Học tại Trường Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh

- 1999-2001: Học tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (Hà Nội)

- 2001-2003: Chủ tịch Hội Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh

- 2004-2009: Bí Thư Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh

- 2009-2012: Bí thư Quận ủy kiêm Chủ tịch UBND Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

- 1/2011: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

- 9/2012 - 6/2014: Thành ủy viên, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh

- 6/2014 - 12/2015: Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2011-2016

- 10/2015: Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020

- 1/2016: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

- 2/2016: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020

- 12 - 14/11/2018: Tại kỳ họp 31, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét và kết luận: Trong thời gian giữ cương vị Thành ủy viên, Ủy viên UBND thành phố, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí đã vi phạm quy định pháp luật về đất đai và quản lý đầu tư xây dựng trong việc ký quyết định phê duyệt dự án và ký tắt hợp đồng dự án đầu tư xây dựng 4 tuyến đường chính trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm

- 3 - 6/12/2018: Tại kỳ họp 32, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương xem xét thi hành kỷ luật  đối với đồng chí Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

- 26/12/2018: Hội nghị Trung ương 9, khóa XII đã thông qua việc kỷ luật đồng chí Tất Thành Cang bằng hình thức: Cách chức Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020

- 16/12/2020: Công an Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện lệnh khởi tố bị can và khám xét nơi ở của ông Tất Thành Cang.