Ủy viên Trung ương Đảng
Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Trần Đơn

Ngày sinh: 1/6/1958

Quê quán: xã Bình Tâm, thành phố Tân An, tỉnh Long An

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI, XII
- Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Trước năm 2004: Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An

- 2004: Đại tá (2005), Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh, Quân khu 7

- 2009: Thiếu tướng, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 7, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân khu

- 2011 - 10/2015: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI (1/2011), Trung tướng (2012), Tư lệnh Quân khu 7

- 10/2015 - 12/2016: Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

- 1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII

- 12/2016 - nay: Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.