Ủy viên Trung ương Đảng
Bí thư Thành ủy Cần Thơ (10/2015 - 9/2020)

Trần Quốc Trung

Ngày sinh: 9/9/1960

Ngày vào Đảng: 5/5/1989

Quê quán: xã Tân Phước Hưng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII
- Bí thư Thành ủy Cần Thơ (10/2015 - 9/2020)
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Luật

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Trước 10/2015: Chánh Văn phòng Thành ủy, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy; Bí thư Huyện ủy Phong Điền; Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ khóa XII, nhiệm kỳ 2010-2015

- 10/2015 - 9/2020: Bí thư Thành ủy Cần Thơ khóa XIII, nhiệm kỳ 2015-2020

- 1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII.