Ủy viên Trung ương Đảng
Phó Thủ tướng Chính phủ

Trịnh Đình Dũng

Ngày sinh: 25/8/1956

Ngày vào Đảng: 7/8/1984

Quê quán: xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa X, XI, XII
- Phó Thủ tướng Chính phủ
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XI, XII

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1973 - 10/1978: Sinh viên Đại học Xây dựng Hà Nội

- 11/1978 - 1987: Cán bộ, Tổ phó, Tổ trưởng Bộ môn thiết kế; Xưởng phó, Xưởng trưởng Xưởng Thiết kế công trình, Xí nghiệp Khảo sát thiết kế xây dựng. Bí thư Chi bộ xí nghiệp, Phó Bí thư Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh xí nghiệp, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Sở Xây dựng, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn xây dựng Vĩnh Phú

- 1988-1992: Phó trưởng phòng, Trưởng phòng Tổ chức, Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phú

- 10/1992 - 12/1996: Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phú. Đảng ủy viên Đảng bộ Sở Xây dựng, Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động Vĩnh Phú, Chủ tịch Công đoàn ngành xây dựng Vĩnh Phú. Từ 1993-1995, học lớp cử nhân chính trị tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

- 1/1997 - 12/1999: Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư tỉnh Vĩnh Phúc. Từ 1997-2000, học lớp cao học quản lý kinh tế tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

- 12/1999 - 9/2001: Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư tỉnh Vĩnh Phúc, sau đó làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc

- 10/2001 - 6/2004: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc. Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XI tỉnh Vĩnh Phúc

- 7/2004 - 10/2005: Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2001-2005, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2004-2011. Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XI tỉnh Vĩnh Phúc

- 10/2005 - 5/2010: Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2005-2010, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2004-2011. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XII tỉnh Vĩnh Phúc

- 5/2010 - 7/2011: Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng

- 1/2011: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng

- 8/2011 - 4/2016: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng

- 1/2016: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng

- 4/2016: Tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII, đồng chí được Quốc hội phê chuẩn, Chủ tịch nước bổ nhiệm giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ

- 7/2016: Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV, đồng chí được Quốc hội phê chuẩn, Chủ tịch nước bổ nhiệm giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ.