Trương Minh Tuấn

Bị khai trừ khỏi Đảng 11/10/2019

Ngày sinh: 23/9/1960

Ngày vào Đảng: 2/4/1980

Quê quán: phường 1, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (4/2016 - 7/2018)
- Bị khai trừ khỏi Đảng (10/2019)

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Chính trị học

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 9/1978 - 7/1986: Chiến sỹ, E 853 Quân Khu IV, sau đó học tại Trường Sỹ quan Chính trị, rồi Chính trị viên đại đội, Trung đoàn 462, Sư đoàn 338, quân đoàn 14, Quân khu 1

- 7/1986 - 7/1987: Giảng viên Triết học Mác-Lênin, trường Sỹ quan Kỹ thuật Vũ khí đạn, Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng

- 7/1987 - 9/1998: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy Bình Trị Thiên, Chuyên viên Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy Bình Trị Thiên, sau đó làm Trưởng phòng Tuyên truyền, báo chí, Ban Tuyên  giáo Tỉnh ủy Quảng Bình

- 9/1998 - 9/2002: Chuyên viên, rồi Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác Tư tưởng, Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương

- 10/2002 - 3/2006: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Quyền Vụ trưởng, rồi Vụ trưởng, Trưởng cơ quan Thường trực Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương tại thành phố Đà Nẵng

- 3/2006 - 8/2011: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác tư tưởng, Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương, sau đó là Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác Tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Trung ương

- 8/2011 - 2/2014: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Ban Tuyên giáo Trung ương

- 2/2014 - 4/2016: Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Bộ Thông tin và Truyền thông. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng

- 4/2016 - 7/2018: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, kiêm Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương (từ 7/2016)

- 10/2018: Tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội phê chuẩn, Chủ tịch nước miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

- 10/2019: Tại Hội nghị 11 Trung ương Đảng khóa XII, bị kỷ luật khai trừ khỏi Đảng vì những sai phạm rất nghiệm trọng trong thời gian giữ cương vị Thứ trưởng và Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; có những sai phạm trong vụ án MobiFone mua 95% cổ phần Công ty AVG...