[Infographics] Đại hội Đảng IX: Đất nước bước vào thế kỷ mới

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX là Đại hội của trí tuệ, dân chủ, đoàn kết, đổi mới. Toàn Đảng, toàn dân vững bước vào thế kỷ XXI.
[Infographics] Dai hoi Dang IX: Dat nuoc buoc vao the ky moi hinh anh 1Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.

Đại hội lần thứ IX của Đảng họp từ ngày 19/4 đến 22/4/2001 tại Hà Nội. Ông Nông Đức Mạnh được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu làm Tổng Bí thư của Đảng./.

Tin tức khác