[Infographics] Danh sách Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII

Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu bổ sung ông Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương giữ chức Ủy viên Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII.
[Infographics] Danh sach Ban Bi thu Trung uong Dang khoa XIII hinh anh 1(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn)

Ngày 6/10/2023, tại Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu bổ sung ông Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương giữ chức Ủy viên Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII.

Đến 6/10/2023, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII có các đồng chí do Ban Chấp hành Trung ương bầu và các đồng chí do Bộ Chính trị phân công tham gia, gồm 11 đồng chí./.

Tin tức khác