Khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ BCH TW Đảng

Khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý được quy định tại Quy định số 214-QĐ/TW của Bộ Chính trị.
Khung tieu chuan chuc danh, tieu chi danh gia can bo BCH TW Dang hinh anh 1Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.

Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã thông qua danh sách nhân sự là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII thuộc trường hợp đặc biệt tái cử khóa XIII và danh sách đề cử các đồng chí ứng cử các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước nhiệm kỳ khóa XIII với số phiếu tập trung rất cao./.

Tin tức khác