Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng sẽ tạo khí thế mới, khơi dậy đổi mới sáng tạo

Bên lề Đại hội XIII của Đảng, phóng viên báo Tin tức (TTXVN) đã ghi lại những ý kiến tâm huyết của các đại biểu Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, bày tỏ tin tưởng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng sẽ tạo khí thế mới khơi dậy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả hoạt động, ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ kỹ thuật, nhất là trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0.
Nghi quyet Dai hoi XIII cua Dang se tao khi the moi, khoi day doi moi sang tao hinh anh 1Đại biểu Nghiêm Xuân Thành (Đảng ủy Khối các Doanh nghiệp Trung ương).

Đại biểu Nghiêm Xuân Thành (Đảng ủy Khối các Doanh nghiệp Trung ương) cho biết: "Trong Dự thảo Báo cáo chính trị do đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày, tôi rất tâm đắc với những khái quát về thành tựu lớn trong nhiệm kỳ vừa qua, nhất là đất nước ta đã duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, đặt trong bối cảnh khu vực và quốc tế có nhiều suy giảm. Đặc biệt, đời sống của nhân dân đã được nâng cao. Từ đó nâng cao niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa”.

Theo đại biểu Nghiêm Xuân Thành, Dự thảo Báo cáo chính trị cũng đã xác định động lực và nguồn lực quan trọng cho phát triển kinh tế đất nước nhanh và bền vững. “Trong thời gian tới, chúng ta tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước và khát vọng của người dân để đưa đất nước ta phát triển phồn thịnh trong giai đoạn mới. Từ đó xác định cần có chính sách khuyến khích và cơ chế phù hợp về bảo vệ người dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thách thức vì lợi ích chung”, đại biểu Nghiêm Xuân Thành nhấn mạnh.

Đại biểu Nghiêm Xuân Thành cho rằng, điều đó là hết sức quan trọng để khơi dậy những đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả hoạt động. Điều quan trọng nhất là phải có đổi mới sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ kỹ thuật, nhất là trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0.

Nghi quyet Dai hoi XIII cua Dang se tao khi the moi, khoi day doi moi sang tao hinh anh 2Đại biểu Lê Đức Thọ, Bí thư Đảng ủy Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương).

Đại biểu Lê Đức Thọ, Bí thư Đảng ủy Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương) cho biết: Dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng đặt ra nhiệm vụ đổi mới đất nước, tầm nhìn 2020 - 2025, khát vọng phát triển, xây dựng, phát triển đất nước giai đoạn 2025-2030 và những năm tiếp theo. Có thể nói cán bộ, đảng viên, nhân dân hết sức kỳ vọng và mong muốn Đảng sẽ cụ thể hóa những chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước; tiếp tục hoàn thiện bộ máy của hệ thống chính trị, để tổ chức triển khai thực hiện thành công các nội dung của Nghị quyết, đưa Nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống.

“Trong quá trình chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng, Ban Chấp hành Trung ương đã xây dựng các văn kiện hết sức kỹ lưỡng, chu đáo, bảo đảm sự kế tục. Với vai trò là ngân hàng thương mại nằm trong hệ thống ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam đã tham gia hết sức chủ động, tích cực và có nội dung tâm huyết”, đại biểu Lê Đức Thọ nhấn mạnh.

Nghi quyet Dai hoi XIII cua Dang se tao khi the moi, khoi day doi moi sang tao hinh anh 3Đại biểu Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương.

Đại biểu Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương cho biết: Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương là Đảng ủy lãnh đạo công tác đảng trong các doanh nghiệp Nhà nước, nơi các Đảng bộ có trách nhiệm toàn diện trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng.

Trong nhiệm kỳ Đại hội khóa XIII của Đảng, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương sẽ tiếp tục lãnh đạo các Đảng bộ doanh nghiệp thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu là lực lượng nòng cốt phát triển đất nước, trở thành một lực lượng quan trọng, dẫn dắt các ngành kinh tế trọng điểm và thiết yếu của quốc gia như trong Nghị quyết của Đại hội đặt ra.

“Dự thảo văn kiện Đại hội XIII có nhiều điểm mới, trong đó nhấn mạnh phải cơ cấu lại các doanh nghiệp Nhà nước, chúng tôi mong rằng việc thực hiện cơ cấu lại sẽ giúp cho các doanh nghiệp Nhà nước tiếp tục phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt quan trọng và là nguồn lực hết sức lớn lao của quốc gia trong việc phát triển đất nước giai đoạn mới”, Đại biểu Y Thanh Hà Niê Kđăm nhấn mạnh.

Tin tức khác