50 Đảng bộ trực thuộc TW tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020-2025

Đến hết 18/10, cả nước đã có 50/67 đảng bộ tỉnh, thành, Đảng bộ trực thuộc TW tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ mới, gồm: Đảng bộ Quân đội, Đảng bộ Công an Trung ương và Đảng bộ của 48 tỉnh, thành.
Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội, lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Đến hết ngày 18/10, cả nước đã có 50/67 đảng bộ tỉnh, thành phố, Đảng bộ trực thuộc Trung ương tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ mới, gồm: Đảng bộ Quân đội, Đảng bộ Công an Trung ương và Đảng bộ của 48 tỉnh, thành phố.

Thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng, các Đảng bộ tỉnh, thành phố và Đảng bộ trực thuộc Trung ương tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 trước ngày 31/10 tới. Như vậy, còn 17 đảng bộ tỉnh, thành phố, Đảng bộ trực thuộc Trung ương sẽ tiếp tục tiến hành đại hội.

Đại hội các đảng bộ tỉnh, thành phố tiến hành 4 nội dung: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Riêng Đảng bộ Quân đội và Đảng bộ Công an Trung ương tổ chức đại hội với 3 nội dung theo quy định.

Xác định rõ thế mạnh, tiềm năng

Qua việc tổ chức đại hội cho thấy các cấp ủy đã bám sát nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015-2020, kết quả thực hiện nghị quyết trong nhiệm kỳ qua và tình hình thực tế để xây dựng các dự thảo văn kiện; tổ chức thảo luận, tổng hợp ý kiến góp ý vào các dự thảo văn kiện của Trung ương, tập trung vào những vấn đề mới, khó, còn có ý kiến khác nhau, những vấn đề nhân dân và dư luận quan tâm.

Dự thảo báo cáo chính trị của các đảng bộ được xây dựng công phu, nghiêm túc, bài bản, qua nhiều bước lấy ý kiến; coi trọng việc tổng kết mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả; phát huy dân chủ, tập hợp trí tuệ của các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc, của cán bộ, đảng viên và nhân dân; tiếp thu ý kiến của các cơ quan chuyên môn cấp trên, nhất là việc xác định mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ tới cho phù hợp với quy hoạch, định hướng phát triển chung, có tính khả thi cao.

Điểm mới của báo cáo chính trị cấp ủy chuẩn bị trình đại hội nhiệm kỳ này là đã chú trọng hơn công tác xây dựng Đảng; tập trung đi thẳng vào vấn đề, nhận diện những thuận lợi, khó khăn, thách thức và lợi thế, chỉ ra những “điểm nghẽn” để tháo gỡ. Trong phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025, mỗi đảng bộ tập trung lựa chọn từ 2 đến 3 nội dung đột phá để thực hiện; tránh tình trạng “dàn hàng ngang” như trước đây.

Cụ thể như Đảng bộ Hà Nội - Thủ đô của cả nước xác định ba khâu đột phá: ưu tiên hiện đại hóa, phát triển nhanh và đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội, xây dựng các công trình tiêu biểu, không gian kiến trúc cảnh quan đặc sắc, mang đặc trưng của Thủ đô; tạo chuyển biến mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm, chất lượng và hiệu quả phục vụ doanh nghiệp và nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao…

Là tỉnh biên giới nằm ở địa đầu cực Bắc của Tổ quốc, có vị trí chính trị, chiến lược đặc biệt quan trọng, Đảng bộ tỉnh Hà Giang xác định ba đột phá: Xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông với trọng tâm là đề xuất xây dựng cao tốc, sân bay, nâng cấp các tuyến Quốc lộ kết nối với các tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Cao Bằng; phát triển du lịch gắn với phát triển nông nghiệp đặc trưng hàng hóa, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, đặt mục tiêu cuối nhiệm kỳ thu hút khách du lịch đạt 3 triệu lượt, tạo sinh kế để nhân dân thoát nghèo bền vững...

[53 đồng chí trúng cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam khóa XXII]

Đảng bộ tỉnh Quảng Nam tập trung phát triển mạnh kinh tế biển và vùng đồng bằng ven biển; tiếp tục xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai theo mô hình khu kinh tế tổng hợp, lấy cơ chế mở làm tư tưởng đột phá xuyên suốt và được xem xét điều chỉnh thích ứng với thị trường toàn cầu, đưa Khu kinh tế mở Chu Lai trở thành đầu tàu thúc đẩy sự phát triển của tỉnh và động lực kết nối phát triển Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

Đảng bộ tỉnh Đắk Nông định hướng phát triển công nghiệp khai khoáng và luyện nhôm, phấn đấu trở thành trung tâm công nghiệp nhôm quốc gia; thúc đẩy, hỗ trợ nhà đầu tư sớm đưa Nhà máy luyện nhôm vào hoạt động; hoàn thành Khu Công nghiệp Nhân Cơ 2 để thu hút các dự án đầu tư dịch vụ phụ trợ phục vụ cho ngành công nghiệp nhôm, sản xuất các sản phẩm sau nhôm…

Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh đề ra mục tiêu, định hướng phát triển thành phố đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 là xây dựng thành phố thông minh, phát triển nhanh, bền vững, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước, đẩy mạnh phát triển văn hóa, tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, xây dựng gia đình hạnh phúc, “vì cả nước, cùng cả nước,” vì hạnh phúc của nhân dân, là trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học công nghệ và văn hóa của khu vực Đông Nam Á.

Qua các đại hội đảng bộ cho thấy dự thảo báo cáo kiểm điểm của cấp ủy được chuẩn bị trên cơ sở các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quy chế làm việc, đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong nhiệm kỳ, chỉ rõ những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan; rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra giải pháp khắc phục, những vấn đề cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ tới.

Dự thảo nghị quyết đại hội được chuẩn bị chu đáo, một số đảng bộ có tư duy đổi mới trong việc xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ tới; bổ sung vào nghị quyết một số chỉ tiêu mới so với các nhiệm kỳ trước đây. Đảng bộ tỉnh Yên Bái là địa phương đầu tiên trong cả nước mạnh dạn đưa chỉ số “Hạnh phúc của người dân” thành một chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội.

Dự thảo Chương trình hành động bám sát mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025 nêu trong báo cáo chính trị; xác định nội dung, biện pháp, thời gian thực hiện và phân công nhiệm vụ cụ thể cơ quan, đơn vị chủ trì, phối hợp thực hiện.

Góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, hầu hết ý kiến đều nhất trí và cho rằng Dự thảo các văn kiện được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, khoa học, có chất lượng.

Nội dung dự thảo các báo cáo thể hiện khách quan những thành tựu, hạn chế và có tính khái quát cao; vừa có tính tổng kết lý luận, vừa có ý nghĩa thực tiễn, phản ánh ý chí và nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân về tất cả các lĩnh vực được thể hiện trong các nhóm vấn đề lớn.

50 Dang bo truc thuoc TW to chuc thanh cong dai hoi nhiem ky 2020-2025 hinh anh 1Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo Đại hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cơ bản phù hợp cho giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn chiến lược đến năm 2030 (mốc 100 năm thành lập Đảng) và năm 2045 (mốc 100 năm thành lập nước). Nhiều nội dung có tính kế thừa và phát triển về tư duy, lý luận. Trong đó, việc lựa chọn chủ đề Đại hội XIII của Đảng đã bao quát đầy đủ những vấn đề cốt lõi nhất của Đảng, phù hợp với thực tiễn đặt ra cho đất nước trong giai đoạn tới.

31 đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, thành ủy tái cử nhiệm kỳ 2020-2025

Tổng hợp sơ bộ cho thấy các đảng bộ tỉnh, thành phố đã hoàn tất công tác nhân sự Đại hội theo kế hoạch đề ra.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, thành phố khóa mới nhiệm kỳ 2020-2025. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, thành phố đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy; Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Thành ủy.

Trong 48 Bí thư đảng bộ tỉnh, thành phố có 31 đồng chí Bí thư tái cử nhiệm kỳ 2020-2025; 17 đồng chí Bí thư lần đầu đắc cử; 6 đồng chí Bí thư tỉnh ủy là nữ; 22 đồng chí thế hệ 7X, trong đó trẻ tuổi nhất sinh năm 1976 là Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Đặng Quốc Khánh và Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý.

Trong 31 đồng chí Bí thư tỉnh, thành phố tái cử có 5 đồng chí là nữ, 12 đồng chí thế hệ 7X. Trong 17 đồng chí lần đầu đắc cử có một đồng chí nữ, 10 đồng chí thế hệ 7X.

Đáng lưu ý, trong số các đồng chí lần đầu đắc cử có Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên và Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Nguyễn Văn Thắng, được Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giới thiệu để bầu Bí thư nhiệm kỳ 2020-2025.

Cá biệt do tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, ngập lụt chia cắt nhiều địa bàn, đặc biệt vừa xảy ra vụ sạt ở thủy điện Rào Trăng 3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên-Huế đã xin ý kiến Trung ương và thống nhất tạm hoãn Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 (theo kế hoạch Đại hội diễn ra từ 15-17/10/2020).

Theo dự kiến, trong tháng 10 này, 17/67 đảng bộ tỉnh, thành phố, đảng bộ trực thuộc Trung ương tiếp tục tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2020-2025./.

Tin tức khác