Ngày làm việc chính thức thứ hai Đại hội XIII của Đảng: Tiếp tục thảo luận về văn kiện đại hội

Tiếp tục chương trình ngày làm việc chính thức thứ hai của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, chiều 27/1/2021, đại biểu làm việc tại Hội trường, thảo luận về các văn kiện đại hội. Ảnh: TTXVN