Bạc Liêu: Hội nghị rút kinh nghiệm Đại hội điểm Đảng bộ cấp trên cơ sở

Tỉnh ủy đã chọn hai Đảng bộ cấp trên cơ sở để chỉ đạo Đại hội điểm và bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội gồm Đại hội Đảng bộ huyện Hồng Dân và Đảng bộ Công an tỉnh.
Thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu chủ trì Hội nghị. (Ảnh: Huỳnh Sử/TTXVN)

Ngày 29/6, Tỉnh ủy Bạc Liêu tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm Đại hội điểm Đảng bộ cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bạc Liêu, thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn 26 của Ban Tổ chức Trung ương, Tỉnh ủy Bạc Liêu đã ban hành Kế hoạch 132 về việc tập trung chỉ đạo Đại hội điểm cấp trên cơ sở.

Theo đó, Tỉnh ủy đã chọn hai Đảng bộ cấp trên cơ sở để chỉ đạo Đại hội điểm và bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội gồm Đại hội Đảng bộ huyện Hồng Dân (loại hình đảng bộ huyện, thị xã, thành phố) và Đảng bộ Công an tỉnh (loại hình đảng bộ cơ quan và lực lượng vũ trang).

Theo ông Lê Tấn Cận, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Bạc Liêu, nhìn chung các cấp ủy được chọn chỉ đạo Đại hội điểm đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ công tác xây dựng kế hoạch, thành lập các tiểu ban, tổ giúp việc đến công tác tuyên truyền, chuẩn bị văn kiện, nhân sự, kịch bản; tạo sinh khí phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Một trong những thành công lớn nhất của Đại hội điểm cấp trên cơ sở là công tác nhân sự được chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ, công tâm, khách quan; thực hiện đúng quy trình, nguyên tắc tập trung dân chủ nên tạo sự nhất trí cao.

Đặc biệt, hai đại hội đều thực hiện thành công chủ trương thí điểm Đại hội bầu trực tiếp Bí thư đảng ủy, đều đạt tỷ lệ trúng cử tuyệt đối 100%.

Báo cáo chính trị của các Đảng bộ đều xác định rõ chủ đề và phương châm hành động, thể hiện sự quyết tâm của Đảng bộ. Chương trình hành động nêu được những định hướng lớn, xác định rõ nhiệm vụ thực hiện theo lộ trình và có những giải pháp cụ thể...

Tại hội nghị, Bí thư của hai Đảng bộ đã tổ chức thành công Đại hội điểm chia sẻ về quá trình chuẩn bị Đại hội, nguyên nhân để đạt được những thành công và rút ra những kinh nghiệm ở một vài điểm hạn chế mà cấp ủy tổ chức Đại hội sau có thể khắc phục.

Trong đó, tỷ lệ nữ tham gia Ban Chấp hành, thời gian và cách thức kiểm phiếu vẫn lúng túng vì lần đầu tiên áp dụng kiểm phiếu bằng máy, còn có một số phiếu không hợp lệ dù đã được khai thông rất cụ thể, có thể rút ngắn thời gian bầu cử; kịch bản cần có dự kiến phát sinh (dù là nhỏ nhất).

[Những kinh nghiệm quý từ các Đại hội điểm của Đảng bộ thành phố Hà Nội]

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho hay, các tham luận tại Đại hội có thể giảm xuống; một số đơn vị chưa thông qua nhân sự thì Tỉnh ủy sẽ sớm xem xét. Văn phòng Tỉnh ủy sẽ tập huấn trước cho các đơn vị còn lại trong việc áp dụng sử dụng phần mềm kiểm phiếu.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Nguyễn Quang Dương nhấn mạnh, tính đến ngày 29/6, Bạc Liêu đã hoàn thành cơ bản Đại hội cấp cơ sở; hoàn thành công tác chỉ đạo Đại hội điểm cấp cơ sở lẫn cấp trên cơ sở và rút kinh nghiệm khá tốt. Như vậy, tỉnh cũng đã bảo đảm tốt tiến độ và đạt yêu cầu theo chỉ đạo của Trung ương, Kế hoạch của Tỉnh ủy.

Đặc biệt, qua việc rút kinh nghiệm sâu sắc từ công tác chuẩn bị đến tổ chức Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy đã đánh giá cao việc xác định ý nghĩa, tầm quan trọng trong tổ chức Đại hội.

Bac Lieu: Hoi nghi rut kinh nghiem Dai hoi diem Dang bo cap tren co so hinh anh 1Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Huỳnh Sử/TTXVN)

Trong đó là sự cẩn trọng của Tổ Chỉ đạo Đại hội điểm cấp cơ sở và trên cơ sở (Tổ Chỉ đạo 2399) do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm Tổ trưởng. Đặc biệt, hai đơn vị được chọn tổ chức Đại hội điểm đã có sự chuẩn bị rất tốt.

Đơn cử như văn kiện của Công an tỉnh được thông qua và chỉnh sửa 10 lần. Đồng thời, Tổ Chỉ đạo 2399 đã xem xét từng kịch bản chi tiết, công tác chuẩn bị bài bản, chu đáo. Việc tổ chức Đại hội cho thấy sự phối hợp khá nhịp nhàng và điều hành tại Đại hội khá tốt.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, kết quả tốt nhất qua Đại hội điểm chính là công tác nhân sự Đại hội được chuẩn bị tốt, Bí thư được bầu trực tiếp tại hai Đại hội điểm đều đạt số phiếu rất cao (100%).

Tại các đại hội, phần tham luận rất sôi nổi và nội dung có chất lượng, thể hiện sự đoàn kết, nâng cao tính chiến đấu, quyết liệt của Đảng bộ.

Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bạc Liêu, đến nay, Bạc Liêu đã tổ chức thành công 319/321 Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và 2/11 Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở./.

Tin tức khác