Bạc Liêu tổ chức đại hội điểm cấp huyện, bầu trực tiếp Bí thư Huyện ủy

Tại đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu đánh giá cao kết quả Đảng bộ huyện Hồng Dân đạt được, dù Hồng Dân đặc thù là huyện thuần nông, xuất phát điểm kinh tế thấp, nguồn thu ngân sách nhỏ.
Bac Lieu to chuc dai hoi diem cap huyen, bau truc tiep Bi thu Huyen uy hinh anh 1Ông Nguyễn Quang Dương, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu tặng cờ thi đua cho Đảng bộ huyện Hồng Dân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2015-2020. (Ảnh: Huỳnh Sử/TTXVN)

Trong 3 ngày (từ ngày 3-5/6), Đảng bộ huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tham dự Đại hội có 250 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 2.722 đảng viên trong Đảng bộ huyện. Đây là Đảng bộ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện và bầu trực tiếp Bí thư Huyện ủy.

Với phương châm “đoàn kết-kỷ cương-sáng tạo-khát vọng-phát triển,” đại hội xác định phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ huyện Hồng Dân là tiếp tục tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý của đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành ngang tầm với nhiệm vụ.

Đảng bộ huyện phát huy đúng mức sức mạnh khối đại đoàn kết, ý chí và khát vọng phát triển của toàn dân; phát huy triệt để nội lực, đầu tư, khai thác theo chiều sâu tiềm năng, thế mạnh của huyện để phát triển kinh tế- xã hội nhanh và bền vững.

[Vĩnh Phúc: Rút kinh nghiệm công tác tổ chức Đại hội điểm cấp huyện]

Các ngành chức năng trong huyện không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; đảm bảo quốc phòng-an ninh, giữ vững ổn định chính trị, xã hội; xây dựng Hồng Dân trở thành huyện nông thôn mới nâng cao.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XIII đề ra 4 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá nhằm thực hiện thắng lợi trong nhiệm kỳ 2020-2025. Bốn nhiệm vụ trọng tâm là tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; đảm bảo quốc phòng-an ninh; xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới.

Huyện đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội nhanh và bền vững, tạo sự chuyên biến rõ nét trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế; gắn phát triển kinh tế với phát triển văn hóa-xã hội, bảo vệ môi trường, giảm nghèo bền vững.

Địa phương tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp để xây dựng xã Ninh Qưới và Ninh Thạnh Lợi A đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, các xã còn lại đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Huyện quy hoạch, xây dựng phát triển thị trấn Ngan Dừa xứng tầm là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện; xây dựng xã Ninh Quới A đạt tiêu chí đô thị loại V và trở thành thị trấn vào năm 2030; xã Vĩnh Lộc A đạt tiêu chí đô thị loại V.

Ba khâu đột phá gồm tập trung phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng toàn diện, bền vững, hiệu quả; triển khai mạnh mẽ Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); xây dựng Hồng Dân trở thành một trong những vùng trọng điểm sản xuất, chế biến gạo xuất khẩu của tỉnh.

Bên cạnh đó, huyện xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp trong huyện có trình độ, năng lực, bản lĩnh ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới; đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng, trong đó chú trọng hạ tầng giao thông, nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới.

Đại hội đã đề ra 20 chỉ tiêu thực hiện đến năm 2025 là tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân 5 năm 2020-2025 đạt từ 10%-11%/năm; cơ cấu GRDP đến năm 2025 nông nghiệp-thủy sản chiếm 52,51%, thương mại-dịch vụ chiếm 35,86%, công nghiệp và xây dựng chiếm 11,63%; GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 95 triệu đồng/người/năm; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt hơn 5.440 tỷ đồng; thu ngân sách hằng năm đạt chỉ tiêu trên giao; thành lập mới 200 doanh nghiệp; sản lượng lúa đến năm 2025 đạt 247.000 tấn; sản lượng thủy sản đạt 66.600 tấn; tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 75%; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia trên 92%; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 96%; tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước sạch đạt 70%; tỷ lệ hộ dân sử dụng điện đạt gần 100%; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn dưới 1,5%;…

Theo báo cáo tại Đại hội, qua 5 năm qua thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, huyện Hồng Dân luôn duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế hằng năm đạt 10,8% (vượt 3,69% so với chỉ tiêu Nghị quyết đề ra).

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng bình quân 7,5%/năm (vượt 3,5% so với Nghị quyết). Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 58,7 triệu đồng/năm (vượt 1,7 triệu đồng so Nghị quyết). Thu ngân sách hằng năm đạt chỉ tiêu trên giao. Bình quân hằng năm Đảng bộ huyện kết nạp mới 102 đảng viên, đạt chỉ tiêu đề ra. Hàng năm, có 50% tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh….

Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu nhấn mạnh Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Hồng Dân lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 là Đại hội điểm cấp huyện của tỉnh, là Đại hội của tinh thần “đoàn kết-kỷ cương-sáng tạo-khát vọng-phát triển.”

Trên tinh thần đó, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu đề nghị các đại biểu đề cao tinh thần trách nhiệm, sáng suốt lựa chọn bầu được Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới bảo đảm tính liên tục, kế thừa và đổi mới đội ngũ cán bộ lãnh đạo, ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ theo đúng tinh thần Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 phải đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo huyện trong tình hình mới và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra, xứng đáng với niềm tin và sự mong đợi của cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Hồng Dân.

Về thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ qua, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu đánh giá cao kết quả Đảng bộ huyện Hồng Dân đạt được, dù Hồng Dân đặc thù là huyện thuần nông, xuất phát điểm kinh tế thấp, nguồn thu ngân sách nhỏ, kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội thiếu đồng bộ, chất lượng nguồn nhân lực còn hạn chế nhưng Đảng bộ, chính quyền, quân và dân trong huyện đã đoàn kết, phát huy truyền thống cách mạng, kế thừa những thành tựu của các nhiệm kỳ trước, vận dụng vào thực tiễn.

Trong lãnh đạo, chỉ đạo, địa phương đã bám sát vào nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, của huyện để phát huy tiềm năng, lợi thế, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Qua đó, huyện đã đạt được những thành quả rất quan trọng trên nhiều lĩnh vực; diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới, đời sống vật chất, tinh thần của dân cư nông thôn được nâng cao; an ninh trật tự, an toàn được giữ vững; hộ nghèo giảm nhanh…

Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 39 ủy viên; bầu trực tiếp Bí thư Huyện ủy. Ông Phan Thanh Duy tái đắc cử Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025, với số phiếu tín nhiệm đạt 100%.

Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XIII đã bầu chức danh Phó Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ mới. Ông Trương Sơn Tùng và ông Huỳnh Chí Nguyện đều tái đắc cử Phó Bí thư Huyện ủy khóa XIII, nhiệm kỳ 2020-2025, với số phiếu tín nhiệm đạt 100%. Đại hội tiến hành bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI gồm 22 đại biểu./.

Tin tức khác