Bạc Liêu tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở

Tính đến ngày 30/8, Bạc Liêu đã tổ chức thành công 11 Đảng bộ Đại hội đại biểu cấp trên cơ sở (7 Đảng bộ cấp huyện, thị và 4 Đảng bộ tương đương).
Quang cảnh Đại hội. (Ảnh: Huỳnh Sử/TTXVN)

Trong 2 ngày (29-30/8), diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Bạc Liêu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 với sự tham dự của 295 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 4.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đây là Đảng bộ cuối cùng của tỉnh Bạc Liêu tổ chức thành công Đại hội cấp trên cơ sở. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành khóa mới gồm 40 đồng chí; Ban Thường vụ gồm 13 đồng chí. Đồng chí Phan Như Nguyện tái đắc cử chức Bí thư Thành ủy Bạc Liêu, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Theo đánh giá của Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, thành viên Tổ Chỉ đạo Đại hội điểm cấp cơ sở và cấp trên cơ sở (Tổ chỉ đạo 2399) tỉnh Bạc Liêu Lê Tấn Cận, tính đến ngày 30/8, Bạc Liêu đã tổ chức thành công 11 Đảng bộ Đại hội đại biểu cấp trên cơ sở (7 Đảng bộ cấp huyện, thị và 4 Đảng bộ tương đương).

Thành công lớn nhất qua các Đại hội đại biểu cấp trên cơ sở của tỉnh là các Đảng bộ xây dựng văn kiện trình Đại hội chu đáo, nghiêm túc. Các ý kiến thảo luận góp ý của đảng viên đối với văn kiện Đại hội cấp trên được tổng hợp đầy đủ, thông qua tại Đại hội. Đặc biệt, tỉnh đã thành lập Tổ Chỉ đạo 2399 do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Ái Nam làm Tổ trưởng.

Với tất cả Đại hội đại biểu Đảng bộ cấp trên, tỉnh đã phân công một đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách địa bàn trực tiếp chỉ đạo, phối hợp với Tổ Chỉ đạo bám sát Đảng bộ từ khâu chuẩn bị văn kiện, nhân sự, duyệt chương trình, trang trí, khâu tổ chức, bố trí, sắp xếp vị trí đại biểu,…

Theo Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bạc Liêu Lê Tấn Cận, kết quả thành công tiếp đó là công tác chuẩn bị nhân sự tham gia cấp ủy đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn, lý luận chính trị theo quy định; cơ cấu, số lượng, số dư, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ đảm bảo theo quy định.

Một yếu tố góp phần không nhỏ đó là khâu trang trí Đại hội đẹp, trang trọng, đúng theo hướng dẫn của Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025...

Tuy nhiên, theo ông Lê Tấn Cận, việc thảo luận, tham gia đóng góp nội dung dự thảo nghị quyết, chương trình hành động của cấp mình, cấp trên ở một số Đại hội còn ít. Một số đại biểu ý thức chưa tốt, phiếu bầu chưa hợp lệ; khâu đánh giá cán bộ chưa đúng, một vài nhân sự chưa được tín nhiệm cao…

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Bạc Liêu, ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu nhấn mạnh, những kết quả đạt được trong 5 năm qua của Đảng bộ và nhân dân thành phố rất đáng phấn khởi, tự hào, là tiền đề quan trọng cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn tiếp theo.

Mục tiêu xây dựng thành phố Bạc Liêu trở thành đô thị xanh-sạch-đẹp, văn minh và từng bước hiện đại; giữ vai trò đầu tàu về kinh tế-xã hội của tỉnh; trở thành đô thị có vị trí trung tâm của Tiểu vùng bán đảo Cà Mau; phấn đấu xây dựng thành phố Bạc Liêu trở thành đô thị loại I vào năm 2025... đều là những nhiệm vụ nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang, thể hiện quyết tâm chính trị, tinh thần cách mạng tiến công mạnh mẽ của Đảng bộ và nhân dân thành phố Bạc Liêu.

Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu lưu ý về các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cùng 8 nhiệm vụ trọng tâm và 2 khâu đột phá đã nêu trong Báo cáo chính trị trình Đại hội. 

Bac Lieu to chuc thanh cong Dai hoi Dang bo cap tren co so hinh anh 1Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Bạc Liêu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt tại Đại hội. (Ảnh: Huỳnh Sử/TTXVN)

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu trên, Đảng bộ và nhân dân thành phố cần nhận thức, luôn có ý thức sâu sắc, đầy đủ về vai trò, vị trí quan trọng của thành phố là đô thị trung tâm, là đầu tàu, động lực về phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Định hướng phát triển trong thời gian tới của thành phố là: Trung tâm kinh tế biển, du lịch, văn hóa lịch sử, trung tâm thương mại-dịch vụ của vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, thành phố Bạc Liêu cần bám sát và vận dụng sáng tạo quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và các chỉ thị, nghị quyết của Tỉnh ủy vào tình hình thực tế.

Thành phố lựa chọn nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá để tập trung thực hiện, đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, hoàn thiện các tiêu chí, sớm phấn đấu xây dựng thành phố Bạc Liêu trở thành đô thị loại I trực thuộc tỉnh vào năm 2025.

Ông Phan Như Nguyện, Bí thư Thành ủy Bạc Liêu, nhiệm kỳ 2020- 2025 chia sẻ, với khẩu hiệu “Đoàn kết, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, phát huy dân chủ và trí tuệ”, thành phố tiếp tục tăng cường xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cáo cao năng lực lãnh đạo, quản lý của đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành nhằm đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế. Thành phố Bạc Liêu xã định các chỉ tiêu trọng tâm thực hiện đến năm 2025 sau: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm đạt từ 14-15%; tổng sản phẩm GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 150-160 triệu đồng. Tốc độ tăng thu ngân sách nhà nước bình quân giai đoạn 2021-2025 từ 12-13%/năm; tổng vốn đầu tư toàn xã hộ giai đoạn 2021-2025 đạt 62.000- 65.000 tỷ đồng…

Nhiệm kỳ qua, với tinh thần đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, phát huy sức mạnh tổng hợp, khắc phục khó khăn, thử thách, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Bạc Liêu đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành vượt mức 100% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI đã đề ra.

Công tác xây dựng Đảng được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội có nhiều chuyển biến tích cực.

Kinh tế của thành phố tiếp tục ổn định và tăng trưởng khá; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố (GRDP) trong 5 năm qua đạt giá trị gần 38.000 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân hàng năm 10,93% (chỉ tiêu 7-7,5%); GRDP bình quân đầu người đạt gần 84 triệu đồng/người/năm theo giá thực tế (chỉ tiêu 75-80 triệu đồng). Năm 2019, thành phố đã được công nhận không còn hộ nghèo theo tiêu chí.

Kết quả đạt được của thành phố Bạc Liêu đã góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 15 của Đảng bộ tỉnh, trong đó nổi bật là vị trí, vai trò đầu tàu về kinh tế-xã hội của thành phố đối với các huyện, thị xã và của tỉnh tiếp tục được phát huy, góp phần vào sự tăng trưởng chung của tỉnh; 19/19 chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại hội 11 Đảng bộ thành phố đều hoàn thành (có tới 14 chỉ tiêu vượt).

Kinh tế tăng trưởng khá cao (ước tăng bình quân 10,93%/năm); cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đúng hướng. Năm 2020, dự kiến tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 83,95 triệu đồng, gấp 1,45 lần bình quân chung toàn tỉnh; thu ngân sách tăng bình quân 10,26%/năm, tăng gấp 2 lần so với giai đoạn 2011-2015...

Tuy nhiên, kết quả thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu của thành phố nhiệm kỳ qua còn một số hạn chế. Trong đó, một số tiêu chí đô thị loại II vẫn chưa đạt; tốc độ tăng trưởng kinh tế chủ yếu vẫn theo chiều rộng, chưa tạo sự đột phá về phát triển kinh tế.

Việc quản lý đất công, khi thác quỹ đất công chưa chặt chẽ, chưa đáp ứng yêu cầu đầu tư; công tác quản lý nhà nước về xây dựng, nhất là trật tự xây dựng còn hạn chế…/.

Tin tức khác