Báo chí, văn học, nghệ thuật luôn đồng hành với công tác xây dựng Đảng

Theo Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, hoạt động báo chí, văn học, nghệ thuật đã thực sự là "cầu nối" quan trọng giữa Đảng với nhân dân các dân tộc, làm cho Đảng gần dân hơn, sâu sát hơn, kịp thời hơn...
Bao chi, van hoc, nghe thuat luon dong hanh voi cong tac xay dung Dang hinh anh 1Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong phát biểu tại chương trình gặp mặt. (Nguồn: baolaocai)

Chiều 22/1, tại thành phố Lào Cai, Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức buổi gặp mặt đội ngũ phóng viên báo chí, văn nghệ sỹ, nghệ nhân dân gian, nghệ nhân ưu tú nhân dịp đón Xuân Tân Sửu 2021 và trao giải Báo chí về xây dựng Đảng (Búa liềm vàng) tỉnh Lào Cai lần thứ V năm 2020.

Tại buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đặng Xuân Phong khẳng định trong năm 2020, đội ngũ phóng viên báo chí, văn nghệ sỹ, nghệ nhân dân gian, nghệ nhân ưu tú trên địa bàn Lào Cai đã tiếp tục khẳng định vai trò xung kích trên mặt trận văn hóa, tư tưởng của Đảng, luôn đồng hành với công tác xây dựng Đảng của Lào Cai.

Hoạt động báo chí, văn học, nghệ thuật đã thực sự là "cầu nối" quan trọng giữa Đảng với nhân dân các dân tộc, làm cho Đảng gần dân hơn, sâu sát hơn, kịp thời hơn, hiệu quả hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa, lý luận và báo chí.

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhấn mạnh, năm 2021 là năm đầu thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Lào Cai (01/10/1991-01/10/2021); tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ngoài ra, dự báo năm 2021 bối cảnh thế giới, trong nước tiếp tục gặp nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế-xã hội do ảnh hưởng đại dịch COVID-19.

[Lào Cai kiện toàn bộ máy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân]

Do vậy, để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2021 theo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai, Tỉnh ủy Lào Cai tập trung chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội các cấp, trong đó có đội ngũ phóng viên báo chí, văn nghệ sỹ, nghệ nhân dân gian, nghệ nhân ưu tú trên địa bàn tỉnh tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu sắc, thường xuyên những quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tăng cường lãnh đạo và quản lý báo chí xuất bản; chủ động dự báo nắm chắc tình hình, tư tưởng, dư luận xã hội; kịp thời định hướng thông tin cho cán bộ, đảng viên và nhân dân...

Bên cạnh đó, các phóng viên báo chí, văn nghệ sỹ, nghệ nhân dân gian, nghệ nhân ưu tú phải gắn kết chặt chẽ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến," "tự chuyển hóa," nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí của các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và nhân dân...

Bao chi, van hoc, nghe thuat luon dong hanh voi cong tac xay dung Dang hinh anh 2(Nguồn: baolaocai)

Cũng tại buổi gặp mặt, Ban Chỉ đạo Giải "Búa liềm vàng" tỉnh Lào Cai lần thứ V năm 2020 đã trao giải cho 50 tác phẩm xuất sắc; 3 giải tập thể cho đơn vị có thành tích xuất sắc trong việc phát động, tuyên truyền và tham gia giải có chất lượng; 3 giải thưởng chuyên đề cho tác phẩm xuất sắc là Giải xuất sắc tuyên truyền về đại hội Đảng, Giải xuất sắc về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Giải xuất sắc về phát hiện tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 2 giải cho nhân vật tiêu biểu là Nhà báo tiêu biểu và Nhân vật tiêu biểu trong tác phẩm.

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo, các tác phẩm tham gia giải năm 2020 phản ánh khá toàn diện về công tác xây dựng Đảng. Nhiều tác phẩm đã phản ánh chính xác, trung thực, khách quan về mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả của nhiều tập thể và cá nhân, góp phần định hướng tư tưởng chính trị theo chiều hướng tích cực.

Các tác phẩm đã tạo được sự quan tâm của cán bộ, đảng viên, qua đó động viên, khuyến khích ngày càng có nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc viết về lĩnh vực này, tạo động lực thúc đẩy, nâng cao chất lượng tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh./.

Tin tức khác