Báo Lào tin tưởng vào thành công của Đại hội Đảng XIII

Theo tờ PathetLao, trong những năm qua, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện hơn so với những năm trước đổi mới.

Tờ PathetLao (Đất nước Lào) số ra ngày 28/1 đã có bài viết đánh giá Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam là một bước chuyển hết sức quan trọng, làm tiền đề cho các nhiệm kỳ tiếp theo để thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến lược phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo tờ PathetLao, trong những năm qua, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện hơn so với những năm trước đổi mới.

PathetLao nhấn mạnh, trải qua nhiều thập kỷ thử thách, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Đảng Cộng sản Việt Nam không những vẫn đang được giữ gìn tốt mà còn không ngừng được vun đắp, ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên các lĩnh vực, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới./.

Tin tức khác