Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII

Đại hội đã tập trung thảo luận, đề ra 5 định hướng lớn và nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và 14 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cho giai đoạn 2020-2025, định hướng đến 2030 và tầm nhìn đến 2045.
Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thành phố Hà Nội chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII gồm 71 đồng chí. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Chiều 13/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 họp phiên bế mạc và ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy khóa mới và Đoàn đại biểu Đảng bộ thành phố dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Dự phiên bế mạc có nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành ở Trung ương và thành phố Hà Nội.

Sau ba ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương trong không khí dân chủ, đoàn kết, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Theo đúng chương trình làm việc, phát huy tinh thần đổi mới, trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân Thủ đô, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 71 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng gồm 63 đại biểu chính thức (trong đó có 3 đại biểu đương nhiên) và 5 đại biểu dự khuyết, đại diện tiêu biểu cho hơn 45 vạn đảng viên trong toàn Đảng bộ.

[Dấu ấn nổi bật của Đảng bộ thành phố Hà Nội trong chặng đường 5 năm]

Phát biểu khi ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Vương Đình Huệ nêu rõ trong bối cảnh tình hình trong nước, quốc tế phát sinh nhiều vấn đề mới, nhạy cảm, khó đoán định, với thời cơ và thách thức đan xen, tập thể Ban Chấp hành khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 Đảng bộ thành phố Hà Nội ý thức sâu sắc rằng đây là vinh dự to lớn, đồng thời cũng đặt ra nhiệm vụ, trọng trách nặng nề và yêu cầu ngày càng cao đối với tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành một đảng bộ lớn, ở một địa bàn có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng là Thủ đô - trái tim của cả nước.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ khẳng định với trách nhiệm, tâm huyết, tình yêu đối với Thủ đô và Đảng bộ, phát huy những thành tựu đã đạt được, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII sẽ kiên quyết khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, vận dụng, kế thừa, phát triển sáng tạo các bài học kinh nghiệm quý báu của Ban Chấp hành các khóa trước; luôn đoàn kết, thống nhất, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp, phong cách lãnh đạo, phát huy dân chủ, tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân Thủ đô, đặt lợi ích chung lên trên hết, gương mẫu đi đầu, toàn tâm, toàn ý xây dựng Đảng bộ Hà Nội thực sự trong sạch, vững mạnh; chỉ đạo, tổ chức quán triệt sâu rộng và quyết tâm triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả, thực chất, đưa Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng sớm đi vào cuộc sống.

Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; sự phối hợp chặt chẽ của các ban, bộ, ngành ở Trung ương; sự hợp tác có hiệu quả của các tỉnh, thành phố trong cả nước; sự đồng tình, ủng hộ của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân Thủ đô, ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; xứng đáng với truyền thống văn hiến, anh hùng, hòa bình, hữu nghị; đáp ứng tình cảm đặc biệt và sự kỳ vọng của Trung ương, của Đảng bộ, nhân dân Thủ đô và đồng bào, chiến sỹ cả nước.

Tại phiên bế mạc, Đại hội đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 trên cơ sở thực hiện tư tưởng chỉ đạo và cũng là định hướng phát triển của Đại hội XVII: “Gương mẫu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy ý chí, phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế; xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.”

Trong diễn văn bế mạc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ nhấn mạnh với phương châm “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Sáng tạo-Phát triển” và tiếp thu ý kiến chỉ đạo quý báu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, tại Đại hội lần này các đại biểu đã tập trung thảo luận sôi nổi, trách nhiệm, bổ sung, hoàn thiện và nhất trí cao thông qua các văn kiện, Nghị quyết của Đại hội với những mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, đề ra 5 định hướng lớn và nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và 14 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cho giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Be mac Dai hoi dai bieu Dang bo thanh pho Ha Noi lan thu XVII hinh anh 1Đồng chí Vương Đình Huệ tiếp tục được bầu làm Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu tuyệt đối. (Ảnh: TTXVN)

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ, các văn kiện được Đại hội lần thứ XVII thông qua là kết tinh trí tuệ, thể hiện ý chí, niềm tin, sự quyết tâm của toàn Đảng bộ, nhân dân Hà Nội đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô và đất nước trong thời kỳ mới.

Đại hội cũng tập trung thảo luận đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, thể hiện niềm tin tưởng sâu sắc Đại hội XIII sẽ thành công tốt đẹp; công cuộc đổi mới đất nước sẽ tiếp tục được đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ với những thành tự to lớn hơn.

Toàn Đảng, toàn dân nhất định sẽ thực hiện thành công mục tiêu xây dựng nước Việt Nam “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.”

Để thực hiện hiệu quả mục tiêu, phương hướng phát triển Thủ đô trong nhiệm kỳ mới, ngay sau Đại hội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ yêu cầu tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XVII và từng đồng chí đại biểu, đại diện cấp ủy, tổ chức đảng các cấp và lãnh đạo các quận, huyện, thị xã, cơ quan, đơn vị phải bắt tay ngay vào việc cụ thể hóa và chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện đồng bộ, kịp thời và có hiệu quả Nghị quyết Đại hội.

Ngoài ra, các cấp, các ngành, các đoàn thể trong thành phố cần có kế hoạch quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân Thủ đô về Nghị quyết XVII của Đảng bộ thành phố, gắn với triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, sớm xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện 10 chương trình công tác lớn của Thành ủy Hà Nội khóa XVII; đồng thời xây dựng kế hoạch, đề án để cụ thể hóa, tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Mỗi cán bộ, đảng viên, các cấp ủy đảng, chính quyền, nhất là người đứng đầu các cấp phải phát huy tinh thần trách nhiệm cao, có tầm nhìn và tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự nghiệp phát triển của Thủ đô và cả nước./.

Tin tức khác