Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI

Đại hội xác định 8 quan điểm và phương hướng phát triển thành phố, trong đó xác định Đảng bộ phải lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh không ngừng đổi mới, sáng tạo, phát triển toàn diện vì cả nước...
Các đại biểu biểu quyết thông qua danh sách Ban Chấp hàng Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Sau bốn ngày làm việc nghiêm túc, dân chủ với tinh thần trách nhiệm cao, trưa ngày 18/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2020 -2025 đã tổ chức phiên bế mạc, ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới, Đoàn đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Trước đó, ngày 17/10, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2020 -2025 với 61 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng với 38 đại biểu chính thức và 4 đại biểu dự khuyết.

Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XI đã bầu Ban Thường vụ gồm 15 đồng chí; bầu Bí thư Thành ủy, các phó Bí thư Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.

Theo đó, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng đã được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI với 100% số phiếu.

Các đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh khóa X; Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy khóa X, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016-2021; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy khóa X, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016-2021; Nguyễn Hồ Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa X, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy được bầu giữ chức Phó Bí thư Thành ủy khóa XI.

Ủy Ban kiểm tra Thành ủy khóa XI được bầu với 14 đồng chí. Đồng chí Dương Ngọc Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh khóa X, được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

[Ông Nguyễn Văn Nên được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM]

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tập trung thảo luận, cho ý kiến và biểu quyết thông qua báo cáo góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng; góp ý vào dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI, điều chỉnh một số chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025 trong dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội. Đại hội thảo luận, dân chủ đề cử và bầu Ban Chấp hành khóa XI đảm bảo tiêu chuẩn, phẩm chất và năng lực để gánh vác trọng trách do Đảng bộ và nhân dân thành phố giao.

Kết thúc Đại hội, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2020-2025 với 26 chỉ tiêu phát triển chủ yếu, trong đó có một số chỉ tiêu cụ thể: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa trên địa bàn thành phố (GRDP) bình quân hàng năm khoảng 8%; phấn đấu kinh tế số đóng góp khoảng 25% đến năm 2025, 40% đến năm 2030 trong GRDP của thành phố; GRDP bình quân đầu người đến cuối năm 2025 đạt khoảng 8.500 USD/người; đến cuối năm 2025, cơ bản không còn hộ nghèo theo tiêu chuẩn nghèo cả nước; còn dưới 0,5% hộ nghèo theo chuẩn nghèo thành phố; phấn đấu thành phố nằm trong nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và về chỉ số cải cách hành chính (PAR-index); tỷ lệ người dân hài lòng với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước ở từng lĩnh vực đạt 95% trở lên.

Cùng với đó, tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ năm sau cao hơn năm trước, chất lượng ngày càng cao hơn; giảm tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng yếu kém xuống dưới 0,5 %.

100% người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương; kiểm tra, giám sát đối với 100% tổ chức đảng, đảng viên về việc thực hiện các thông báo, kết luận sau kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp.

100% các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy có chương trình cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin quản lý tương đương với cải cách hành chính và chính quyền số ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Be mac Dai hoi dai bieu Dang bo Thanh pho Ho Chi Minh khoa XI hinh anh 1Ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển thành phố giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030 và 26 chỉ tiêu phát triển chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025, thực hiện chức năng lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phát huy vai trò làm chủ của Nhân dân trong cơ chế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, Đảng bộ thành phố xây dựng và thực hiện 4 chương trình phát triển Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2025-2030 gồm chương trình đột phá đổi mới quản lý thành phố; chương trình đột phá phát triển hạ tầng thành phố; chương trình đột phá phát triển nhân lực và văn hóa thành phố; chương trình trọng điểm phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo và phát triển sản phẩm chủ lực thành phố.

Báo cáo chính trị trình Đại hội xác định mục tiêu chung là “Tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với niềm tin của Nhân dân; phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình, huy động hiệu quả mọi nguồn lực và tận dụng thời cơ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, giữ vững ổn định chính trị-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh; không ngừng đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh; xây dựng thành phố thông minh, phát triển nhanh, bền vững, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước; đẩy mạnh phát triển văn hóa, tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, xây dựng gia đình hạnh phúc; vì cả nước, cùng cả nước, vì hạnh phúc của Nhân dân; thành phố là trung tâm về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học-công nghệ và văn hóa của khu vực Đông Nam Á.”

Đại hội xác định 8 quan điểm và phương hướng phát triển thành phố, trong đó xác định Đảng bộ phải lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh không ngừng đổi mới, sáng tạo, phát triển toàn diện vì cả nước, cùng cả nước, vì hạnh phúc của nhân dân.

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước, đi đầu trong thực hiện mô hình tăng trưởng mới. Đồng thời, phát triển hài hòa kinh tế và văn hóa-xã hội, bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, ý chí tự cường và truyền thống của Thành phố Hồ Chí Minh, phát huy vai trò nền tảng của văn hóa, xây dựng gia đình hạnh phúc để thành phố và đất nước phát triển bền vững.

Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành một không gian văn hóa Hồ Chí Minh, nơi tư tưởng, đạo đức, phong cách và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn hiện hữu thường xuyên, trở thành tài sản tinh thần, giá trị văn hóa đặc trưng của người dân, cán bộ, đảng viên của thành phố mang tên Bác.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI đã gửi lời cảm ơn Đại hội đã tín nhiệm bầu và giao trọng trách lớn lao cho Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XI. Đồng chí nhấn mạnh: Những thành tựu đạt được của Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian qua là công lao to lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, trong đó có sự đóng góp quan trọng của Ban Chấp hành Đảng bộ qua các thời kỳ.

Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố lần thứ XI sẽ tiếp tục kế thừa phát huy truyền thống cách mạng bản lĩnh kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo nghĩa tình, giữ vững và phát huy hơn nữa vai trò, vị trí của thành phố vì cả nước, cùng cả nước. Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XI sẽ là một tập thể gương mẫu, đoàn kết ý chí và hành động tiếp tục công cuộc đổi mới, quyết tâm vượt qua mọi thử thách, khắc phục những yếu kém, tháo gỡ những vưỡng mắc tồn tại sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020- 2025 đi vào cuộc sống, có hiệu quả cao nhất. 

Người đứng đầu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự giúp đỡ, chia sẻ ủng hộ của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí lãnh đạo Thành phố qua các thời kỳ; sự quan tâm hỗ trợ thiết thực, kịp thời của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các ban, bộ ngành Trung ương và các nước bạn.

Ban Chấp hành kêu gọi sự đồng tâm hiệp lực của nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, cộng đồng doanh nghiệp, sự hợp tác của bạn bè quốc tế chung sức cùng chính quyền thành phố thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI nhiệm kỳ 2020- 2025.

Phát biểu tại phiên bế mạc, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh khóa X đã gửi lời cảm ơn tới Đảng bộ và nhân dân Thành phố đã luôn ủng hộ và đồng hành cùng Ban Chấp hành Đảng bộ khóa X cũng như cá nhân đồng chí trong quá trình công tác thời gian qua.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân chúc Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI và cá nhân đồng chí Nguyễn Văn Nên luôn bản lĩnh, kiên cường, đoàn kết, thành công đưa Thành phố Hồ Chí Minh bước vào một giai đoạn phát triển mới, xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình, cùng cả nước, vì cả nước, vì hạnh phúc của nhân dân./. 

Tin tức khác