Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên-Huế lần thứ XVI

Ông Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thừa Thiên-Huế khóa XV tiếp tục được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025, với số phiếu tuyệt đối.
Be mac Dai hoi dai bieu Dang bo tinh Thua Thien-Hue lan thu XVI hinh anh 1Ông Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên-Huế khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 phát biểu tại lễ bế mạc. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 23/10, sau ba ngày làm việc, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên-Huế lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025, đã bế mạc.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025 với mục tiêu tổng quát: Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để xây dựng và phát triển Thừa Thiên-Huế đến năm 2025 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản Cố đô và bản sắc văn hóa Huế; đến năm 2030 là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch và y tế chuyên sâu; một trong những trung tâm lớn của cả nước về khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao; quốc phòng, an ninh được bảo đảm vững chắc; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Tầm nhìn đến năm 2045, Thừa Thiên-Huế là thành phố Festival, trung tâm văn hóa, du lịch và y tế chuyên sâu đặc sắc của châu Á.

Thừa Thiên-Huế quyết tâm đến năm 2025 thực hiện thành công 15 chỉ tiêu, trong đó, có các chỉ tiêu chủ yếu như tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân/năm: 7,5-8,5%; đến năm 2025 GRDP bình quân đầu người đạt từ 3.500-4.000 USD.

[Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên-Huế lần thứ XVI]

Cơ cấu kinh tế đến năm 2025 gồm Dịch vụ chiếm 53-54%; công nghiệp và xây dựng 31-32%; nông nghiệp 7-9% và thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 6-7%; thu ngân sách nhà nước tăng bình quân 12-13%/năm; phấn đấu cân bằng ngân sách vào năm 2025; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều đến năm 2025 còn 2-2,2%; bình quân hàng năm kết nạp từ 1.700-2.000 đảng viên.

Nhiệm kỳ 2020-2025, tỉnh Thừa Thiên-Huế tập trung thực hiện 6 chương trình trọng điểm gồm: Chương trình phát triển đô thị (bao gồm chương trình di dời dân cư giải phóng mặt bằng khu vực 1 Kinh thành Huế); chương trình phát triển hạ tầng kinh tế-kỹ thuật và phát triển công nghiệp; chương trình phát triển văn hóa, du lịch-dịch vụ; chương trình cải cách hành chính gắn với phát triển chính quyền điện tử, dịch vụ đô thị thông minh; chương trình phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đồng thời, Thừa Thiên-Huế thực hiện 13 nhiệm vụ trọng tâm và 4 nhóm giải pháp chủ yếu để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Be mac Dai hoi dai bieu Dang bo tinh Thua Thien-Hue lan thu XVI hinh anh 2Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên-Huế khóa XVI ra mắt Đại hội. (Ảnh: TTXVN phát)

Phát biểu bế mạc Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên-Huế Lê Trường Lưu khẳng định thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên-Huế lần thứ XVI tạo nên sức mạnh mới, cổ vũ mạnh mẽ toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân vượt qua khó khăn, thử thách; tranh thủ thời cơ, vận hội mới quyết tâm xây dựng Thừa Thiên-Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên-Huế Lê Trường Lưu nhấn mạnh ngay sau Đại hội, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội từ tỉnh đến cơ sở cần tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt sâu sắc các văn kiện của Đại hội; khẩn trương triển khai chương trình hành động, đưa Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, khơi dậy phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân; ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội kêu gọi toàn Đảng bộ, các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội, toàn thể cán bộ, đoàn viên, hội viên, chiến sỹ các lực lượng vũ trang, các nhân sỹ, văn nghệ sỹ, trí thức, các vị chức sắc tôn giáo, đồng chí, đồng bào trong nước và kiều bào ở nước ngoài phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết, biến đau thương thành hành động cách mạng, chung tay khắc phục hậu quả bão, lụt, góp phần xoa dịu nỗi đau mất mát do thiên tai gây ra.

Với tinh thần đoàn kết, phát huy dân chủ, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 50 người.

Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 người.

Ông Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thừa Thiên-Huế khóa XV tiếp tục được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025, với số phiếu tuyệt đối.

Các ông Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XV và Nguyễn Quốc Đoàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XV tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI.

Hội nghị cũng bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 10 người. Bà Phạm Thị Minh Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy khóa XV được tiếp tục bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thừa Thiên-Huế khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên-Huế lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu Đoàn đại biểu gồm 17 người dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

Tin tức khác