Bế mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025

Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Dương Văn An cho biết thành công lớn nhất là đã đạt được sự thống nhất cao đối với các văn kiện cũng như nhân sự Đại hội; nhất là những mục tiêu, phương hướng lớn.
Dương Văn An, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 phát biểu. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Sau 3 ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, với tinh thần “Đoàn kết-dân chủ-trí tuệ-đổi mới-phát triển,” ngày 16/10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp.

Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 50 đồng chí. Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 14 đồng chí . Ông Dương Văn An, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2015-2020 được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận, nhiệm kỳ 2020-2025. Đoàn đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng gồm 16 người.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Dương Văn An cho biết: Thành công lớn nhất của Đại hội là đã đạt được sự thống nhất cao đối với các văn kiện, báo cáo, nghị quyết cũng như nhân sự của Đại hội; nhất là những mục tiêu, phương hướng lớn trong nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là điều kiện tiên quyết, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận trong nhân dân trong quá trình triển khai, thực hiện nghị quyết; góp phần tạo động lực to lớn để tỉnh Bình Thuận tiếp tục vươn lên phát triển hơn nữa trong những năm tới.

Đại hội đã đề ra các chỉ tiêu phát triển giai đoạn 2020-2025, cụ thể: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) bình quân 7-7,5%/năm; trong đó, GRDP nhóm ngành: Công nghiệp-xây dựng tăng 11,5-12%; Dịch vụ tăng 7,0-7,5%; Nông-lâm-thủy sản tăng 2,8-3,3%. Bình quân hàng năm, huy động GRDP vào ngân sách khoảng 7,5-8,0% (chưa tính các khoản thu trực tiếp từ dầu khí và thuế xuất nhập khẩu). GRDP bình quân đầu người đạt từ 4.200-4.400 USD. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 1,5-1,8 lần so với năm 2020…

Đại hội đã thống nhất nhiệm vụ và giải pháp phát triển các ngành, các lĩnh vực, các vùng; trong đó tập trung chủ yếu thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể, tỉnh tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, sắp xếp tổ chức bộ máy và cán bộ của hệ thống chính trị, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; siết chặt kỷ luật, kỷ cương gắn với đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh nền kinh tế; chú trọng phát triển kinh tế biển; ưu tiên phát triển 3 trụ cột gắn với ứng dụng công nghệ cao, xây dựng chuỗi giá trị: Công nghiệp, Du lịch, Nông nghiệp.

[Ông Dương Văn An được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận]

Ngoài ra, tỉnh Bình Thuận chú trọng nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân; củng cố, tăng cường quốc phòng-an ninh, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản, rừng, vệ sinh, môi trường, phòng, chống dịch bệnh và ứng phó, thích nghi với biến đổi khí hậu. Đại hội cũng thống nhất xây dựng và triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 bảo đảm hiệu quả.

Tỉnh Bình Thuận thực hiện 3 khâu đột phá gồm: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có chuyên môn cao, có năng lực thực tiễn, phẩm chất đạo đức trong sáng, gần dân, trọng dân, có trách nhiệm với nhân dân, chú trọng xây dựng cán bộ nữ, cán bộ trẻ có triển vọng và bảo đảm tính kế thừa; tăng cường đầu tư công và thu hút nguồn lực xã hội đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, kể cả hạ tầng công nghệ số, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học-công nghệ vào phát triển sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư kinh doanh, liên kết, hợp tác, phát triển.

Để hoàn thành mục tiêu, kế hoạch đề ra, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Dương Văn An đề nghị, ngay sau Đại hội, tất cả các tổ chức đảng cần tổ chức tốt việc học tập, nghiên cứu, quán triệt sâu sắc nghị quyết, các văn kiện của Đại hội, tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về kết quả Đại hội; khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động, đưa nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, khơi dậy phong trào thi đua yêu nước sâu rộng của toàn Đảng bộ và nhân dân./.

 
Tin tức khác