Bến Tre cơ bản hoàn thành công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp

Bến Tre dự kiến sẽ tổ chức đại hội điểm cấp huyện vào giữa tháng Sáu và kết thúc đại hội cấp huyện trước cuối tháng Tám; Đại hội đảng bộ tỉnh sẽ được tổ chức vào giữa tháng 10 năm nay.
Ben Tre co ban hoan thanh cong tac chuan bi dai hoi dang bo cac cap hinh anh 1Ban Chấp hành Đảng bộ xã xã An Điền, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt đại hội. (Nguồn: Bentre.dcs.vn)

Theo Tỉnh ủy Bến Tre, thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 183-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, đến nay, công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp trên địa bàn tỉnh cơ bản hoàn thành.

Đối với cấp cơ sở, Bến Tre đã hoàn thành đại hội điểm và rút kinh nghiệm chung toàn tỉnh, tiếp tục chuẩn bị cho đại hội cơ sở còn lại.

Sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát, tỉnh tổ chức đại hội đồng loạt cấp cơ sở trong tháng 5 và 6. Đối với cấp huyện và tỉnh, công tác chuẩn bị văn kiện, nhân sự cơ bản đảm bảo theo kế hoạch.

Bến Tre dự kiến sẽ tổ chức đại hội điểm cấp huyện vào giữa tháng Sáu và kết thúc đại hội cấp huyện trước cuối tháng Tám. Đại hội đảng bộ tỉnh sẽ được tổ chức vào giữa tháng 10 năm nay.

Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Phan Văn Mãi cho biết căn cứ Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy tập trung chuẩn bị văn kiện chu đáo; đánh giá đúng tình hình, kết quả thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ qua.

Việc xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới phải sát tình hình và yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của tỉnh trong điều kiện thích ứng với biến đổi khí hậu.

[Thành ủy Cần Thơ tổ chức Đại hội đảng bộ điểm cấp cơ sở]

Cụ thể, trong xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre yêu cầu phải đảm bảo liên thông giữa 3 cấp ở những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ chính.

Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre chủ trương mời đơn vị tư vấn xây dựng tầm nhìn chiến lược phát triển tỉnh đến năm 2030, làm căn cứ để hoàn thiện văn kiện. Trong quá trình hoàn thiện văn kiện, các cấp ủy đã và đang tổ chức lấy ý kiến các tầng lớp đảng viên và nhân dân cho dự thảo văn kiện.

Đến nay, tỉnh dự thảo xong kế hoạch công tác nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025 và đang thực hiện quy trình nhân sự theo quy định.

Theo ông Phan Văn Mãi, các cấp ủy đã chủ động rà soát, bổ sung quy hoạch và các điều kiện theo tiêu chuẩn cán bộ; tiến hành xây dựng cơ cấu, số lượng hợp lý trên cơ sở đánh giá kết quả, kinh nghiệm hoạt động của cấp ủy đương nhiệm.

Việc lựa chọn nhân sự tham gia cấp ủy khóa mới đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, đúng quy trình, cấp ủy phải thật sự tiêu biểu, đủ sức lãnh đạo thực hiện mục tiêu xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh và lãnh đạo phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh nhanh và bền vững.

Theo Tỉnh ủy Bến Tre, trong nhiệm kỳ 2015-2020, nhờ làm tốt công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; tập trung triển khai phong trào thi đua “Đồng Khởi mới," đến nay tỉnh có 23/25 chỉ tiêu đạt và vượt nghị quyết đề ra. Còn 2 chỉ tiêu chưa đạt là thu nhập bình quân đầu người (đạt 91%) và tổng kim ngạch xuất khẩu (đạt 93%).

Đáng chú ý, tăng trưởng GRDP bình quân 5 năm ước đạt 7,2%/năm; GRDP bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 44,1 triệu đồng. Đặc biệt, trong lĩnh vực nông nghiệp, Bến Tre đã xây dựng được chuỗi giá trị 8 sản phẩm nông nghiệp chủ lực; cơ cấu cây trồng, vật nuôi tiếp tục được chuyển đổi theo hướng chất lượng, hiệu quả, từng bước gắn thị trường.

Đến nay, toàn tỉnh có 51 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 76 xã đạt từ 10 đến 18 tiêu chí; huyện Chợ Lách đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, thành phố Bến Tre hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới./.

Tin tức khác