Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái: Nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân

Theo khảo sát, chỉ số hạnh phúc của người dân Yên Bái năm 2022 là 62,57%, tăng 4,46% so với năm 2021, tăng 9,27% so với đầu nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, đạt mức 2 - khá hạnh phúc.
Bi thu Tinh uy Yen Bai: Nang cao chi so hanh phuc cua nguoi dan hinh anh 1 Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Đỗ Đức Duy trong một cuộc trả lời phỏng vấn báo chí. (Ảnh: Tuấn Anh/Vietnam+)

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, với sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành linh hoạt, hiệu quả của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc, tỉnh Yên Bái đã đạt những kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực; tạo động lực vững chắc để thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết đã đề ra.

Phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc trao đổi với Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái Đỗ Đức Duy về những thành tựu nổi bật sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; cùng các giải pháp để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh trong nửa nhiệm kỳ còn lại.

- Yên Bái là một trong những địa phương luôn thể hiện sự nỗ lực đổi mới, khát vọng phát triển, hướng đến mục tiêu trở thành tỉnh khá của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ. Xin ông khái quát những kết quả nổi bật trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX?

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy: Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 xác định mục tiêu đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng "Xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc," trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm các tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ vào năm 2030. Đồng thời, xác định 19 chỉ tiêu chủ yếu, 3 đột phá chiến lược, 7 nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện để đạt được mục tiêu Nghị quyết.

Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết Đại hội lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh Yên Bái, ước sẽ có 18/19 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết, còn 1/19 chỉ tiêu (tỷ lệ che phủ rừng đạt 65%) cần tập trung chỉ đạo quyết liệt và có giải pháp tích cực để phấn đấu hoàn thành. Mục tiêu đưa Yên Bái trở thành tỉnh khá của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đang từng bước được hiện thực hóa; trong đó kết quả nổi bật trên các lĩnh vực như sau:

Kinh tế tăng trưởng khá trong bối cảnh chịu nhiều tác động tiêu cực do biến động của tình hình kinh tế, chính trị thế giới và ảnh hưởng của COVID-19. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân từ đầu nhiệm kỳ đạt 7,86%/năm, đứng thứ 3/14 tỉnh trong vùng, cao hơn mục tiêu Nghị quyết (7,5%/năm); trong đó, tốc độ tăng trưởng khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản luôn thuộc nhóm các tỉnh cao nhất trong vùng và cả nước (năm 2021 đạt 5,36%, năm 2022 đạt 5,95%, 6 tháng đầu năm 2023 đạt 5,85%); khu vực công nghiệp-xây dựng tăng trưởng khá, khu vực dịch vụ phục hồi nhanh sau đại dịch. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng.

Trong xây dựng nông thôn mới, Yên Bái là điểm sáng ở khu vực Tây Bắc. Đến hết 2022, tỉnh đã có 99/150 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 66%, vượt chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao cho Vùng đến năm 2025), trong đó có 33 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; có 3/9 đơn vị hành chính cấp huyện đạt chuẩn hoặc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội được quan tâm đầu tư, có trọng tâm, trọng điểm, nhất là hạ tầng giao thông kết nối vùng, liên vùng, qua đó tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Kinh tế-xã hội vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm chăm lo và có sự tiến bộ rõ rệt.

Văn hóa-xã hội được quan tâm chăm lo và có bước phát triển toàn diện. Chất lượng giáo dục, y tế không ngừng được nâng lên. Đến nay, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia là 73,8%; số xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế là 89%; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95,6%.

Yên Bái là tỉnh thứ 24 trong cả nước đạt phổ cập giáo dục Tiểu học mức độ 3 và là tỉnh thứ 18 trong cả nước đạt phổ cập giáo dục Trung học Cơ sở mức đội 2, chất lượng giáo dục mũi nhọn đạt mức khá trong Vùng. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, gắn với chuyển đổi nghề cho lao động nông thôn đạt kết quả tích cực; hàng năm đào tạo nghề, giải quyết việc làm mới cho khoảng 18.000-20.000 lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 66%, trong đó số có văn bằng, chứng chỉ đạt 34%.

Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội để thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh, bền vững. Tỷ lệ giảm hộ nghèo bình quân đạt trên 4%/năm, riêng tại các huyện nghèo (30a) đạt trên 6,5%/năm.

[Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050]

Bản sắc văn hóa các dân tộc được bảo tồn và phát huy, gắn với phát triển du lịch. Đời sống vật chất, tinh thần và chỉ số hạnh phúc của nhân dân không ngừng được nâng lên. Năm 2022, chỉ số hạnh phúc của người dân Yên Bái đạt 62,57%, tăng 9,27% so với đầu nhiệm kỳ, vượt mục tiêu Nghị quyết, đạt mức 2 - khá hạnh phúc.

Tiềm lực quốc phòng-an ninh được củng cố và tăng cường. Công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được thực hiện tốt, góp phần tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế-xã hội và giữ gìn cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị được đặc biệt chú trọng, đạt kết quả tích cực. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng không ngừng được nâng lên. Tỷ lệ tổ chức Đảng, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt trên 90%. Tỷ lệ cán bộ, đảng viên nêu gương tốt hàng năm đạt trên 90%. Số lượng kết nạp đảng viên mới hằng năm đạt trên 1.900 đảng viên, vượt mục tiêu Nghị quyết.

Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước được tăng cường; chất lượng, hiệu quả hoạt động của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội các cấp được cải thiện; sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc được phát huy, niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước không ngừng được nâng lên.

- Như ông vừa cho biết, đến nay, nhiều chỉ tiêu kinh tế-xã hội của tỉnh đạt cao, tạo đà phát triển những năm tới. Vậy đâu là yếu tố dẫn đến những thành công này?

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy: Để có được những thành công trên, Yên Bái không ngừng xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh; củng cố, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị, sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân, cùng chung sức, đồng lòng vì mục tiêu xây dựng và phát triển của tỉnh.

Tỉnh bám sát tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh và các chủ trương, định hướng, nghị quyết của Trung ương; kịp thời cụ thể hóa, thể chế hóa thành các nghị quyết, chương trình, đề án, chính sách phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhằm sớm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống.

Bi thu Tinh uy Yen Bai: Nang cao chi so hanh phuc cua nguoi dan hinh anh 2Một góc thành phố Yên Bái. (Ảnh: Việt Dũng/TTXVN)

Quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai luôn thể hiện quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt với những giải pháp đồng bộ, hiệu quả; luôn kiên định về quan điểm, mục tiêu, đồng thời linh hoạt điều chỉnh các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn trong từng giai đoạn để đạt được mục tiêu đã đề ra.

Bên cạnh đó, tỉnh đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị, nhất là trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị hàng năm và cả nhiệm kỳ theo phương châm "Giao nhiệm vụ, khoán sản phẩm" đối với từng cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị; đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương, tinh thần "dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm" của cán bộ, đảng viên, gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có).

Tỉnh xác định phát huy mạnh mẽ nội lực, kết hợp với huy động, lồng ghép và sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội, sự tham gia của người dân, doanh nghiệp, trở thành động lực mạnh mẽ cho phát triển kinh tế-xã hội.

Đồng thời, địa phương đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội các cấp; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, truyền thống cách mạng, bản sắc văn hóa, con người Yên Bái; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên của cán bộ, đảng viên và nhân nhân.

- Yên Bái là Đảng bộ đầu tiên và duy nhất trong nhiệm kỳ 2020-2025 đưa chỉ số hạnh phúc người dân vào chủ đề Đại hội. Xin ông cho biết quá trình triển khai vào thực tiễn, tỉnh đã đạt được những kết quả nổi bật nào? Tỉnh đã đúc rút được những kinh nghiệm gì và có thêm những giải pháp nào trong thời gian tới?

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy: Là địa phương đầu tiên đưa chỉ số hạnh phúc là một chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội, Yên Bái lựa chọn cách làm căn cơ, bài bản nhưng không cầu toàn, không nóng vội, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm quốc tế, có điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với điều kiện thực tiễn của đất nước và của địa phương.

Cùng với bộ chỉ tiêu đánh giá chung về chỉ số hạnh phúc của người dân, tỉnh còn nghiên cứu, ban hành các bộ chỉ tiêu đo lường chỉ số hạnh phúc của cộng đồng và các tổ chức như: trường học hạnh phúc; khu dân cư hạnh phúc; thôn, bản, tổ dân phố hạnh phúc; xã, phường, thị trấn hạnh phúc...

Bi thu Tinh uy Yen Bai: Nang cao chi so hanh phuc cua nguoi dan hinh anh 3Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Đỗ Đức Duy (thứ hai, bên trái) và các đại biểu tham gia màn đại xòe cùng nhân dân tại Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2023. (Ảnh: Việt Dũng/TTXVN)

Hằng năm, Yên Bái ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân; cuối năm, tổ chức khảo sát, đánh giá khách quan, toàn diện kết quả thực hiện, đồng thời rút kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn trong các năm tiếp theo.

Theo kết quả khảo sát, đánh giá, chỉ số hạnh phúc của người dân Yên Bái năm 2022 là 62,57%, tăng 4,46% so với năm 2021, tăng 9,27% so với đầu nhiệm kỳ, đạt mức 2 - khá hạnh phúc. Trong đó, chỉ số hài lòng về cuộc sống đạt 55,5%, chỉ số hài lòng về môi trường đang sống đạt 69,82%, chỉ số hài lòng về tuổi thọ trung bình đạt 78,72%.

Thời gian tới, tỉnh Yên Bái tiếp tục tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống, môi trường sống, sự hài lòng và tuổi thọ của nhân dân. Tỉnh tổ chức tốt các phong trào thi đua xây dựng, nhân rộng các mô hình "Trường học hạnh phúc," "Gia đình hạnh phúc," "Khu dân cư hạnh phúc," "Thôn, bản, tổ dân phố hạnh phúc," "Xã, phường, thị trấn hạnh phúc," "Huyện, thị xã, thành phố hạnh phúc," phấn đấu đến năm 2025, chỉ số hạnh phúc của người dân sẽ vượt mục tiêu Nghị quyết (là 68,3%).

- Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, trong nửa nhiệm kỳ còn lại Yên Bái có các giải pháp đột phá nào, thưa ông?

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy: Tỉnh tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế; quyết tâm đưa tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng "Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc."

Tỉnh tập trung cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn, gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững; đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp, thương mại, dịch vụ có tiềm năng, lợi thế theo đúng Quy hoạch tỉnh và định hướng thu hút đầu tư của tỉnh; nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách nhà nước.

Bi thu Tinh uy Yen Bai: Nang cao chi so hanh phuc cua nguoi dan hinh anh 4Toàn cảnh huyện Trấn Yên, huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Yên Bái và khu vực Tây Bắc. (Ảnh: Việt Dũng/TTXVN)

Tỉnh sẽ huy động, lồng ghép và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội đồng bộ, trọng tâm là hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị, khu công nghiệp, hạ tầng công nghệ thông tin, Chuyển đổi Số, hạ tầng y tế, giáo dục, hạ tầng xây dựng nông thôn mới. Quan tâm phát triển toàn diện kinh tế-xã hội vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Cùng với đó, tỉnh chăm lo phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa-xã hội, bảo đảm đồng bộ, hài hòa với phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường; tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả, bảo đảm công bằng trong giáo dục; chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tỉnh thực hiện tốt các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội; giảm nghèo nhanh, bền vững; giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc, gắn với phát triển kinh tế, nhất là dịch vụ du lịch...

Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái sẽ phát huy kết quả tích cực đã đạt được, nỗ lực khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, tận dụng thời cơ, phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực, đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

- Trân trọng cảm ơn ông!./.

Tin tức khác