Bí thư Trung ương Đảng Trần Cẩm Tú làm việc với Tỉnh ủy Thừa Thiên-Huế

Đoàn công tác Trung ương do Bí thư Trung ương Đảng Trần Cẩm Tú dẫn đầu đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên-Huế về việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị.
Bi thu Trung uong Dang Tran Cam Tu lam viec voi Tinh uy Thua Thien-Hue hinh anh 1Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Ngày 7/5, tại thành phố Huế, Đoàn công tác Trung ương do Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú dẫn đầu đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên-Huế về việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội XIII của Ðảng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Trung ương Đảng Trần Cẩm Tú đánh giá cao những kết quả toàn diện mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế đã đạt được thời gian qua, trong đó có công tác xây dựng Đảng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên-Huế đã thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các chỉ thị khác của Trung ương về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ; đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn.

Việc chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên-Huế lần thứ XVI đang được tiến hành khẩn trương, bám sát kế hoạch đề ra. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên-Huế đã sớm thành lập các tiểu ban nhân sự, văn kiện, phục vụ Đại hội; thành lập 5 tổ công tác chỉ đạo Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và Đại hội các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy.

[Thực hiện tốt công tác cán bộ gắn với chuẩn bị nhân sự đại hội Đảng]

Bí thư Trung ương Đảng Trần Cẩm Tú nhấn mạnh thời gian diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên-Huế lần thứ XVI và tiến tới Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng đang tới gần, trong bối cảnh cả hệ thống chính trị vừa tiếp tục phòng, chống dịch COVID-19 vừa phải tập trung khôi phục phát triển kinh tế-xã hội nên đòi hỏi địa phương phải cần nỗ lực nhiều hơn nữa.

Thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên-Huế cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các chỉ thị khác của Trung ương để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp.

Việc chuẩn bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên-Huế lần thứ XVI phải chặt chẽ, bài bản, đảm bảo tuyệt đối an toàn, tránh phô trương hình thức đồng thời, làm tốt công tác tuyên truyền để các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội đảng bộ các cấp và chủ động đấu tranh với những thông tin xấu, xuyên tạc, gây mất đoàn kết nội bộ.

Bên cạnh đó, tỉnh phải làm tốt công xây dựng dự thảo văn kiện trình Đại hội, thể hiện kết tinh được trí tuệ, tầm nhìn phát triển của tỉnh trong thời gian tới. Về công tác nhân sự, đây là công việc hết sức hệ trọng, cần phải thực hiện một cách công tâm, khách quan, đúng quy định, không để xảy ra tiêu cực và phải xử lý nghiêm những trường hợp chạy chức chạy quyền, vận động phiếu bầu; đồng thời làm tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trước Đại hội.

Tại buổi làm việc, các thành viên của Đoàn công tác Trung ương đã giải đáp, làm rõ những thắc mắc của địa phương liên quan đến quy định về độ tuổi tái cử nhiệm kỳ mới, tiêu chuẩn nhân sự.

Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thừa Thiên-Huế, mặc dù bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhưng tiến độ tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ sở trên địa bàn tỉnh cơ bản được triển khai tốt và sẽ hoàn thành trước 30/6/2020.

Tỉnh đang tập trung chỉ đạo chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ cấp huyện và tương đương, dự kiến hoàn thành trước 31/8/2020, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên-Huế lần thứ XVI dự kiến hoàn thành trước 31/10/2020./.

Tin tức khác