Bộ Chính trị, Ban Bí thư gặp mặt thân mật các đồng chí nguyên lãnh đạo

Sáng 27/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì buổi gặp mặt thân mật các vị nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII không tái cử khóa XIII.
Bo Chinh tri, Ban Bi thu gap mat than mat cac dong chi nguyen lanh dao hinh anh 1Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đến dự buổi gặp mặt. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Bo Chinh tri, Ban Bi thu gap mat than mat cac dong chi nguyen lanh dao hinh anh 2Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu khai mạc buổi gặp mặt. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Bo Chinh tri, Ban Bi thu gap mat than mat cac dong chi nguyen lanh dao hinh anh 3Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại buổi gặp mặt. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Bo Chinh tri, Ban Bi thu gap mat than mat cac dong chi nguyen lanh dao hinh anh 4Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Bo Chinh tri, Ban Bi thu gap mat than mat cac dong chi nguyen lanh dao hinh anh 5Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Bo Chinh tri, Ban Bi thu gap mat than mat cac dong chi nguyen lanh dao hinh anh 6Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Bo Chinh tri, Ban Bi thu gap mat than mat cac dong chi nguyen lanh dao hinh anh 7Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Bo Chinh tri, Ban Bi thu gap mat than mat cac dong chi nguyen lanh dao hinh anh 8Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Bo Chinh tri, Ban Bi thu gap mat than mat cac dong chi nguyen lanh dao hinh anh 9Ông Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Bo Chinh tri, Ban Bi thu gap mat than mat cac dong chi nguyen lanh dao hinh anh 10Đại biểu dự buổi gặp mặt. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Bo Chinh tri, Ban Bi thu gap mat than mat cac dong chi nguyen lanh dao hinh anh 11Đại biểu dự buổi gặp mặt. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Bo Chinh tri, Ban Bi thu gap mat than mat cac dong chi nguyen lanh dao hinh anh 12Quang cảnh buổi gặp mặt. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Bo Chinh tri, Ban Bi thu gap mat than mat cac dong chi nguyen lanh dao hinh anh 13Ông Nguyễn Xuân Cường, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phát biểu. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Bo Chinh tri, Ban Bi thu gap mat than mat cac dong chi nguyen lanh dao hinh anh 14Đại biểu dự buổi gặp mặt. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Bo Chinh tri, Ban Bi thu gap mat than mat cac dong chi nguyen lanh dao hinh anh 15Đại biểu dự buổi gặp mặt. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Bo Chinh tri, Ban Bi thu gap mat than mat cac dong chi nguyen lanh dao hinh anh 16Ông Lê Đình Sơn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh phát biểu. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Bo Chinh tri, Ban Bi thu gap mat than mat cac dong chi nguyen lanh dao hinh anh 17Đại biểu dự buổi gặp mặt. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Bo Chinh tri, Ban Bi thu gap mat than mat cac dong chi nguyen lanh dao hinh anh 18Đại biểu dự buổi gặp mặt. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Bo Chinh tri, Ban Bi thu gap mat than mat cac dong chi nguyen lanh dao hinh anh 19Đại biểu dự buổi gặp mặt. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Bo Chinh tri, Ban Bi thu gap mat than mat cac dong chi nguyen lanh dao hinh anh 20 Quang cảnh buổi gặp mặt. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Bo Chinh tri, Ban Bi thu gap mat than mat cac dong chi nguyen lanh dao hinh anh 21Đại biểu dự buổi gặp mặt. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Bo Chinh tri, Ban Bi thu gap mat than mat cac dong chi nguyen lanh dao hinh anh 22Đại biểu dự buổi gặp mặt. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Bo Chinh tri, Ban Bi thu gap mat than mat cac dong chi nguyen lanh dao hinh anh 23Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cùng các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại buổi gặp mặt. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Tin tức khác