Bộ trưởng Tô Lâm tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên

Phát biểu tại Đại hội, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh tỉnh Điện Biên cần phát huy hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, tạo bứt phá, để đưa Điện Biên thành tỉnh phát triển nhanh và bền vững.
Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Sáng 14/10, tại thành phố Điện Biên Phủ, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc; đẩy mạnh đổi mới toàn diện, tạo đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội; đảm bảo quốc phòng, an ninh; quyết tâm xây dựng tỉnh Điện Biên phát triển nhanh và bền vững” đã khai mạc.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo Đại hội. Đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ cùng 349 đại biểu đại diện cho hơn 40.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh Điện Biên về dự Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bộ trưởng Tô Lâm đánh giá cao những thành tựu mà toàn Đảng, toàn dân tỉnh Điện Biên đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời, thống nhất cao với những nội dung của các văn kiện Đại hội.

Bộ trưởng Tô Lâm lưu ý trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Điện Biên tập trung vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, phương pháp công tác của các cấp ủy đảng; đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, công vụ và hiện đại hóa hành chính; nâng cao năng lực quản trị và hành chính công cấp tỉnh.

Bên cạnh đó, Điện Biên tiếp tục xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết của nhân dân các dân tộc trong tỉnh trên cơ sở thực hiện có hiệu quả công tác dân tộc và tôn giáo, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, vận động đồng bào thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; phát huy vai trò người có uy tín trong tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần bảo vệ vững chắc đường biên mốc giới, giữ gìn an ninh, trật tự, biên giới quốc gia.

[Giới thiệu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh để bầu làm Bí thư Điện Biên]

Cùng với đó, địa phương cần chú trọng nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, quyết tâm chính trị của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng, phát triển địa phương; xác định nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, các khâu đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội, để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát huy hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, tạo bứt phá, để đưa Điện Biên thành tỉnh phát triển nhanh và bền vững.

Nhấn mạnh vai trò, vị trí chiến lược của Điện Biên trong an ninh, quốc phòng của Tổ quốc, Bộ trưởng Tô Lâm cho rằng, Điện Biên cần tập trung công tác giảm nghèo bền vững, phấn đấu 100% hộ nghèo trong tỉnh chưa có nhà ở kiên cố được hỗ trợ xây dựng nhà ở trong nhiệm kỳ mới. Tỉnh quan tâm thực hiện các chính sách an sinh xã hội; thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, dự án xóa đói, giảm nghèo giúp người dân vững tâm an cư, lập nghiệp, giữ gìn nơi “phên dậu,” kiến thiết biên cương vững chắc của Tổ quốc.

Song song với các nhiệm vụ trên, Điện Biên cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác quốc phòng, an ninh nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế-xã hội với củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận Biên phòng toàn dân vững mạnh.

Mặt khác, địa phương cần chú trọng duy trì quan hệ hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện với các tỉnh Bắc Lào, mở rộng quan hệ hợp tác với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), các nước trong khu vực và các tổ chức quốc tế theo đúng đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng; xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển, từng bước xây dựng các xã biên giới phát triển toàn diện.

Bộ trưởng Tô Lâm mong muốn Đại hội sẽ sáng suốt lựa chọn các đồng chí đảm bảo tiêu chuẩn, tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, có tính kế thừa, quan tâm cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc thiểu số, quy tụ sức mạnh đại đoàn kết của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đúng quy định của Đảng, đủ sức lãnh đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đề ra.

Bo truong To Lam tham du Dai hoi dai bieu Dang bo tinh Dien Bien hinh anh 1Ông Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên khóa XIII phát biểu khai mạc Đại hội. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Báo cáo chính trị do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lò Văn Muôn trình bày tại Đại hội cho thấy: Nhiệm kỳ 2015-2020, Điện Biên có 18 nhóm chỉ tiêu ước đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra. Nổi bật là kinh tế tiếp tục tăng trưởng và phát triển, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt hơn 6,8%/năm; GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt hơn 38 triệu đồng/người/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới bước đầu đạt được những kết quả quan trọng.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2020 đạt hơn 1.240 tỷ đồng, tăng gấp 1,44 lần so với năm 2015; kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội được chú trọng, quan tâm đầu tư; toàn tỉnh có gần 40 xã đạt và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, bình quân 3,49%/năm. Bên cạnh đó, hoạt động du lịch tại tỉnh tiếp tục đà phát triển. Văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến rõ nét, đời sống nhân dân từng bước được nâng lên, các vấn đề xã hội tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo giải quyết đạt kết quả; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng…

Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế của Điện Biên chưa bền vững, sức cạnh tranh thấp; cơ cấu chuyển dịch chưa vững chắc; quản lý, khai thác các tiềm năng, lợi thế để phát triển chưa tương xứng, nhất là tiềm năng lợi thế về sản xuất nông, lâm nghiệp, dịch vụ du lịch. Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch còn hạn chế, nhất là quản lý xây dựng quy hoạch đô thị, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch rừng; tiến độ triển khai một số chương trình, dự án chậm so với yêu cầu; tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo toàn tỉnh còn cao; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn nhân tố mất ổn định...

Nhiệm kỳ 2020-2025, Điện Biên đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 7,0%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt trên 60 triệu đồng/năm. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 2.000 tỷ đồng; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 280.000 tấn; đến năm 2025 đón khoảng 1.300 ngàn lượt khách du lịch, tổng thu ngân sách du lịch đạt 2.400 tỷ đồng; giảm tỷ lệ hộ nghèo tiếp cận đa chiều từ 30,67% (năm 2020) xuống còn dưới 16% (năm 2025). Hai huyện hoàn thành xây dựng nông thôn mới; 45% số xã đạt chuẩn và cơ bản chuẩn nông thôn mới. 100% xã có đường ô tô đến trung tâm xã và đi lại được quanh năm; 98% hộ dân được sử dụng điện lưới. Hơn 85% người dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh…

Bo truong To Lam tham du Dai hoi dai bieu Dang bo tinh Dien Bien hinh anh 2Quang cảnh Đại hội. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Để hoàn thành các mục tiêu trên, Điện Biên tiếp tục xây dựng chính quyền các cấp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả; phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc, nâng cao vai trò và hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội; tiếp tục kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan trong hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện tinh giản biên chế gắn với đẩy mạnh cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức theo vị trí việc làm.

Trên lĩnh vực kinh tế, địa phương sẽ huy động, lồng ghép các nguồn lực cho phát triển nông nghiệp, đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại ngành Nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, gắn với khai thác tiềm năng, lợi thế, thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới, tập trung hoàn thành các xã nông thôn mới nâng cao, thôn, bản nông thôn kiểu mẫu. Đồng thời, địa phương sẽ ưu tiên đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng thiết yếu ở nông thôn trên cơ sở tập trung đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, đô thị theo hướng hiện đại góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Các đề án, kế hoạch, chương trình hành động cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh cũng được tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện. Điện Biên sẽ tiếp tục thực hiện tái cơ cấu đầu tư công theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư... Đặc biệt, trong nhiệm kỳ mới, Điện Biên quan tâm đẩy mạnh đầu tư, xây dựng cơ chế chính sách thu hút đầu tư phát triển kinh tế cửa khẩu Tây Trang; đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất hạ tầng tại cửa khẩu Huổi Puốc; đề xuất Chính phủ nâng cấp lối mở A Pa Chải thành cửa khẩu chính, đồng thời đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng, ban hành các cơ chế chính sách đặc thù để thu hút đầu tư khai thác tiềm năng lợi thế Vùng kinh tế động lực dọc Quốc lộ 279, Vùng kinh tế nông-lâm nghiệp sinh thái Sông Đà và Vùng kinh tế Mường Chà-Nậm Pồ-Mường Nhé. Ngoài ra, địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm…

Chiều cùng ngày, Đại hội thảo luận Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII, dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, khóa 2020-2025; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới. Đồng thời, Ban Chấp hành khóa mới sẽ họp lần thứ nhất. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV diễn ra đến chiều 15/10./.

 
Tin tức khác