'Các doanh nghiệp cần biến khó khăn thành cơ hội, động lực phát triển'

Các doanh nghiệp trong Đảng bộ Khối cần giữ vai trò quan trọng đối với ổn định và phát triển kinh tế-xã hội; biến khó khăn, thách thức thành cơ hội, động lực mới cho phát triển.
Ông Nguyễn Văn Bình, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Ngày 29/7, tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ 21 (mở rộng) về sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020,  Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình chỉ đạo các doanh nghiệp cần biến khó khăn, thách thức thành cơ hội, động lực mới cho phát triển.

Cùng chủ trì Hội nghị với ông Nguyễn Văn Bình có Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Y Thanh Hà Niê Kđăm và các vị lãnh đạo Đảng ủy Khối.

Đóng góp tích cực vào công tác phòng, chống dịch của cả nước

6 tháng đầu năm 2020, trong bối cảnh dịch COVID-19 ảnh hưởng đến mọi mặt kinh tế-xã hội của đất nước, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã lãnh đạo, chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc tập trung triển khai quyết liệt các nhiệm vụ năm 2020 về công tác xây dựng Đảng và hoạt động sản xuất kinh doanh, cơ cấu lại doanh nghiệp.

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, kết quả sản xuất kinh doanh của hầu hết doanh nghiệp trong Khối 6 tháng đầu năm 2020 so với cùng kỳ năm 2019 đều sụt giảm.

Tổng doanh thu các tập đoàn, tổng công ty trong Khối ước đạt 663,18 nghìn tỷ đồng, giảm 17,7%; lợi nhuận trước thuế ước đạt 41,09 nghìn tỷ đồng, giảm 41,8%; nộp ngân sách nhà nước ước đạt 97,8 nghìn tỷ đồng, giảm 22,7% so với cùng kỳ năm 2019.

Trước tình hình đó, Đảng ủy Khối và các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ Khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo vượt nhiều khó khăn, thách thức lớn để hoàn thành tốt nhiệm vụ, nổi bật là tổ chức thành công đại hội đảng tại toàn bộ 1.101 tổ chức Đảng cấp cơ sở.

Cùng với đó, lãnh đạo, chỉ đạo các doanh nghiệp triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả, đóng góp tích cực vào kết quả chung của cả nước; giữ vững sản xuất kinh doanh, việc làm cho người lao động; góp phần quan trọng trong hỗ trợ duy trì hoạt động bình thường của nền kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.

Đảng bộ Khối đã rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, cán bộ quản lý năm 2020 và kiện toàn cấp ủy, cán bộ chủ chốt các doanh nghiệp, đơn vị để bảo đảm số lượng, cơ cấu, chuẩn bị đủ nguồn nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối đã nêu cao vai trò chủ đạo, dẫn dắt của doanh nghiệp nhà nước, vừa duy trì sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm cho người lao động, vừa tích cực hỗ trợ công tác phòng chống dịch của cả nước.

Biến cơ hội thành động lực tăng trưởng mới

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Nguyễn Văn Bình ghi nhận, đánh giá cao Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã bám sát sự chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Khối nỗ lực triển khai và hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2020.

Mặc dù chịu nhiều tác động của đại dịch COVID-19 và còn có những vướng mắc về cơ chế, chính sách, Đảng ủy Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng trực thuộc khắc phục khó khăn để duy trì sản xuất kinh doanh, bảo đảm việc làm cho người lao động, bảo đảm cân đối cung cầu các mặt hàng thiết yếu, bình ổn thị trường, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội.

Ông Nguyễn Văn Bình cho rằng, những kết quả quan trọng nói trên đã khẳng định tính đúng đắn trong chủ trương, chính sách và lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự điều hành chủ động, linh hoạt của Nhà nước về phát triển kinh tế-xã hội trong 6 tháng đầu năm 2020.

Đặc biệt, những kết quả đó có sự đóng góp rất quan trọng của cán bộ, đảng viên Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương, các cấp ủy trực thuộc, tập thể lãnh đạo và người lao động tại các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối.

Ông Nguyễn Văn Bình cũng lưu ý: “Chúng ta trân trọng những thành quả đạt được, song không tự mãn, chủ quan. Đảng bộ Khối cần nghiêm túc phân tích, đánh giá sâu hơn hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, nhất là những nguyên nhân chủ quan về lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.”

Ông Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh, dịch COVID-19 trên thế giới và ở nước ta còn diễn biến phức tạp, khó lường. Tác động tiêu cực của dịch bệnh đến các mặt của đời sống kinh tế-xã hội còn tiếp tục kéo dài.

Các doanh nghiệp trong Đảng bộ Khối cần giữ vai trò quan trọng đối với ổn định và phát triển kinh tế-xã hội đất nước, dù đang phải xử lý nhiều khó khăn, thách thức nhưng đứng trước nhiều cơ hội để phát triển; biến khó khăn, thách thức thành cơ hội, động lực mới cho phát triển, vươn lên.

['Lựa chọn nhân sự cấp ủy có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao']

Ông Nguyễn Văn Bình đề nghị Đảng ủy Khối và các cấp ủy đảng cần phát huy các kết quả đã đạt được, nỗ lực triển khai và hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020; tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, các mặt công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng theo Điều lệ Đảng.

Đảng ủy Khối cần tập trung lãnh đạo các doanh nghiệp quán triệt Kết luận 77 của Bộ Chính trị về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch COVID-19 để phục hồi và phát triển kinh tế; nỗ lực khắc phục khó khăn, phấn đấu đạt mức cao nhất trong thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh của năm 2020.

Đảng ủy Khối cần phát huy trí tuệ, sáng tạo, năng động tìm các giải pháp mới tranh thủ tối đa cơ hội, chuyển hóa thành các động lực tăng trưởng mới, thúc đẩy nhanh hơn quá trình đổi mới, cơ cấu lại doanh nghiệp nói riêng và cả nền kinh tế nói chung...

Ghi nhận các kiến nghị đề xuất của các đơn vị thuộc Khối trong đó liên quan tới các kiến nghị về giải quyết các khó khăn trong bối cảnh COVID-19, ông Nguyễn Văn Bình khẳng định nguyên tắc giải quyết là: Bối cảnh, tình hình đặc biệt phải có chính sách đặc biệt; giải quyết vấn đề trước mắt phải trên cơ sở nhiệm vụ chính trị lâu dài, bền vững.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình tin tưởng, thời gian tới, dù phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, Đảng ủy Khối và các cấp ủy trong toàn Đảng bộ sẽ lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối phát huy trí tuệ, sáng tạo, bản lĩnh để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020.

Nhân dịp này, Hội nghị đã công bố các quyết định của Ban Bí thư chuẩn y chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020; Quyết định chỉ định Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020.

Thay mặt Ban Bí thư, ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã trao Quyết định cho các đồng chí: Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020; Bùi Hồng Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Xi măng Việt Nam giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020; Hoàng Thanh Liêm, Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tham gia làm Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020; Bùi Thanh Bình, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tham gia làm Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020./.

 
Tin tức khác