Các nhà khoa học góp ý xây dựng văn kiện Đại hội Đảng

Các nhà khoa học đã tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng, khẳng định các văn kiện này được xây dựng công phu, chất lượng, bố cục nội dung rất khoa học.

Sáng 10/11 tại Hà Nội, hưởng ứng đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn xã hội, Học viện Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp với Hội Triết học tổ chức Hội thảo khoa học "những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra trong dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng".

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm cao, các nhà khoa học đã tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng, khẳng định những văn kiện này được xây dựng công phu, chất lượng, bố cục nội dung rất khoa học./.

Tin tức khác