Cập nhật hình ảnh phiên làm việc chiều 30/1 của Đại hội XIII

Chiều 30/1/2021, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tiếp tục chương trình ngày làm việc chính thức thứ năm.
Cap nhat hinh anh phien lam viec chieu 30/1 cua Dai hoi XIII hinh anh 1Đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam đến dự phiên họp chiều 30/1/2021. (Nguồn: TTXVN)
Cap nhat hinh anh phien lam viec chieu 30/1 cua Dai hoi XIII hinh anh 2Các đại biểu đến dự phiên họp chiều 30/1/2021. (Nguồn: TTXVN)
Cap nhat hinh anh phien lam viec chieu 30/1 cua Dai hoi XIII hinh anh 3Các nữ đại biểu dân tộc thiểu số đến dự phiên họp chiều 30/1/2021. (Nguồn: TTXVN)
Cap nhat hinh anh phien lam viec chieu 30/1 cua Dai hoi XIII hinh anh 4Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đến dự phiên họp chiều 30/1/2021. (Nguồn: TTXVN)
Cap nhat hinh anh phien lam viec chieu 30/1 cua Dai hoi XIII hinh anh 5Các đại biểu Đoàn Quân đội đến dự phiên họp chiều 30/1/2021. (Nguồn: TTXVN)
Cap nhat hinh anh phien lam viec chieu 30/1 cua Dai hoi XIII hinh anh 6Các đại biểu Đoàn Quân đội đến dự phiên họp chiều 30/1/2021. (Nguồn: TTXVN)
Cap nhat hinh anh phien lam viec chieu 30/1 cua Dai hoi XIII hinh anh 7 Các đại biểu đến dự phiên họp chiều 30/1. (Nguồn: TTXVN)
Cap nhat hinh anh phien lam viec chieu 30/1 cua Dai hoi XIII hinh anh 8Các đại biểu đến dự phiên họp chiều 30/1. (Nguồn: TTXVN)
Cap nhat hinh anh phien lam viec chieu 30/1 cua Dai hoi XIII hinh anh 9Các đại biểu đến dự phiên họp chiều 30/1. (Nguồn: TTXVN)
Cap nhat hinh anh phien lam viec chieu 30/1 cua Dai hoi XIII hinh anh 10Các đại biểu đến dự phiên họp chiều 30/1. (Nguồn: TTXVN)
Cap nhat hinh anh phien lam viec chieu 30/1 cua Dai hoi XIII hinh anh 11Các đại biểu đến dự phiên họp chiều 30/1. (Nguồn: TTXVN)
Cap nhat hinh anh phien lam viec chieu 30/1 cua Dai hoi XIII hinh anh 12Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc đến dự phiên họp chiều 30/1. (Nguồn: TTXVN)
Cap nhat hinh anh phien lam viec chieu 30/1 cua Dai hoi XIII hinh anh 13Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc đến dự phiên họp chiều 30/1. (Nguồn: TTXVN)
Cap nhat hinh anh phien lam viec chieu 30/1 cua Dai hoi XIII hinh anh 14Các đại biểu đến dự phiên họp chiều 30/1/2021. (Nguồn: TTXVN)
Cap nhat hinh anh phien lam viec chieu 30/1 cua Dai hoi XIII hinh anh 15Các đại biểu đến dự phiên họp chiều 30/1/2021. (Nguồn: TTXVN)
Cap nhat hinh anh phien lam viec chieu 30/1 cua Dai hoi XIII hinh anh 16Các đại biểu đến dự phiên họp chiều 30/1/2021. (Nguồn: TTXVN)
Tin tức khác