Cập nhật nội dung cốt lõi Đại hội Đảng vào giảng dạy chính trị

Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng cho rằng việc cập nhật những nội dung mới, cốt lõi của Đại hội XIII và Đại hội Đảng bộ các cấp phải là ưu tiên số một của các trường chính trị, trường ngành.
Cap nhat noi dung cot loi Dai hoi Dang vao giang day chinh tri hinh anh 1Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Sáng 23/12, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết hai năm thực hiện Quy định số 09-QĐi/TW của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (2019-2020); tổng kết 5 năm tổ chức, hoạt động của cụm thi đua (2015-2020); tổng kết công tác trường chính trị năm 2020.

Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và phát biểu chỉ đạo.

Sơ kết hai năm thực hiện Quy định 09, Phó Giáo sư-Tiến sỹ Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, cho biết Học viện đã chủ động, tích cực thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao liên quan đến công tác trường chính trị, trong đó có những hoạt động mới mang tính đột phá.

[Vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh để xây dựng Nhà nước pháp quyền]

Lần đầu tiên Học viện tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai Quy định của Ban Bí thư tới đại diện các ban Đảng Trung ương, thường trực các tỉnh ủy, thành ủy, lãnh đạo Ban Tổ chức, Ban Giám hiệu các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đồng thời, Học viện đã kịp thời triển khai một số nhiệm vụ theo tinh thần của Quy định số 09 như triển khai nghiên cứu ba đề án xây dựng khung chương trình đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở; đề án xây dựng khung chương trình và biên soạn tài liệu bồi dưỡng chức danh khối Đảng ở cơ sở; hoàn thiện thể chế về công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của trường chính trị.

Các tỉnh ủy, thành ủy đã quan tâm đầy đủ, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện đối với hoạt động của trường chính trị.

Đảng ủy, Ban Giám hiệu các trường đã phổ biến đầy đủ Quy định số 09 đến toàn thể cán bộ, giảng viên; phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Thành ủy xây dựng đề án, tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy thực hiện quy định của Ban Bí thư phù hợp với thực tiễn nhà trường, địa phương.

Cap nhat noi dung cot loi Dai hoi Dang vao giang day chinh tri hinh anh 2Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, trao Cờ thi đua cho các đơn vị. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Nhiệm kỳ 2020-2025 có 39 tỉnh, thành ủy đã bố trí tỉnh ủy viên là hiệu trưởng trường chính trị. Nhiều tỉnh, thành có sáng tạo riêng, quy định mối quan hệ công tác giữa trường chính trị với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ, Ủy ban Nhân dân, các ban của tỉnh, các ngành, địa phương để tạo thuận lợi cho trường chính trị hoạt động.

Từ năm 2015-2020, các trường chính trị cấp tỉnh, trường bộ, ngành đã đẩy mạnh việc tổ chức phong trào thi đua với chủ đề: "Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học" do Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát động.

Các phong trào thi đua được tổ chức tại 72/72 trường, 10/10 cụm thi đua với những nội dung, hình thức phong phú, thiết thực và phù hợp với tình hình thực tế của từng cụm.

Phong trào thi đua của các cụm thi đua đã có nhiều khởi sắc, đổi mới rõ rệt, với nhiều hoạt động mới mẻ, thiết thực, gắn kết chặt chẽ với các phong trào thi đua của Học viện.

Số lượng lớp đào tạo, bồi dưỡng được các trường mở năm sau cao hơn năm trước. Từ năm 2015-2020, các trường chính trị đã tổ chức được hơn 18.400 lớp đào tạo, bồi dưỡng với hơn 1,5 triệu học viên.

Để nâng cao chất lượng đào tạo, nhiều trường đã tìm tòi, đổi mới, sáng tạo nhiều hoạt động.

Nội dung kế hoạch được cụ thể hóa từ chương trình đào tạo theo phương châm gắn lý luận với thực tiễn, học đi đôi với hành, sắp xếp các môn học, học phần bảo đảm tính hệ thống, khoa học, đan xen học lý thuyết với thảo luận, báo cáo chuyên đề thực tế, hội thảo chuyên đề.

Công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của các trường chính trị, trường bộ, ngành có sự phát triển vượt bậc.

Cap nhat noi dung cot loi Dai hoi Dang vao giang day chinh tri hinh anh 3Phó Giáo sư-Tiến sỹ Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, trình bày dự thảo Báo cáo tại hội nghị. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Trong 5 năm, các trường chính trị đã tổ chức nghiên cứu hơn 2.000 đề tài khoa học các cấp, trong đó có hai đề tài cấp Nhà nước, bảy đề tài cấp bộ, 191 đề tài cấp tỉnh...; chủ trì, phối hợp tổ chức hơn 2.100 hội thảo.

Công tác nghiên cứu khoa học đã dần hướng tới việc nghiên cứu tình hình nhiệm vụ chính trị của địa phương, tạo tiền đề nghiên cứu khoa học vào tổng kết thực tiễn của các địa phương.

Chỉ đạo Hội nghị, Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng đánh giá sau hai năm triển khai Quy định số 09 của Ban Bí thư, Học viện và các trường chính trị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tăng cường kết nối hệ thống giữa Học viện và các trường chính trị, trường bộ, ngành thông qua nhiều hoạt động lớn.

Các trường chính trị, trường bộ, ngành đã tích cực đổi mới toàn diện các mặt công tác và thu được nhiều kết quả quan trọng.

Nhấn mạnh năm 2021 là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng cho rằng việc cập nhật những nội dung mới, cốt lõi của Đại hội XIII và Đại hội Đảng bộ các cấp phải là ưu tiên số một của các trường chính trị, trường ngành.

Cùng với đó, các trường chính trị, trường bộ, ngành cần tiếp tục triển khai xây dựng nhà trường theo Quy định số 09 để xây dựng các trường chính trị đạt chuẩn; thực hiện nghiêm túc chỉ đạo, hướng dẫn của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về chuyên môn, nghiệp vụ và các công tác khác có liên quan; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giảng dạy, học tập; chăm lo công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ giảng viên; chú trọng chất lượng báo cáo kiến nghị với các tỉnh ủy, thành ủy; địa phương, đơn vị...

Các trường chính trị cần tiếp tục nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học. Đặc biệt là tham gia mạnh mẽ vào cuộc đấu tranh chống lại những biểu hiện sai trái, âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Giám đốc Học viện đề nghị tập trung xây dựng các chương trình, biên soạn giáo trình đào tạo, bồi dưỡng bảo đảm chất lượng, cập nhật kịp thời những nội dung của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; tổ chức tốt các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ lãnh đạo, quản lý, giảng viên các trường chính trị; trường bộ ngành, đoàn thể Trung ương; chú trọng các lớp tập huấn chương trình, giáo trình trung cấp lý luận chính trị cho giảng viên các khoa. Đồng thời, tiếp tục làm việc với các tỉnh ủy, thành ủy, ủy ban nhân dân các tỉnh về công tác trường chính trị và các công tác khác có liên quan...

Tại hội nghị, một số đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực thi nhiệm vụ năm 2020 đã vinh dự được nhận Bằng khen của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh./.

 
Tin tức khác