Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú làm việc tại An Giang

Ngày 19/6, Đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang để kiểm tra kết quả thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW.
Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Thanh Sang/TTXVN)

Ngày 19/6, Đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra Trung ương do Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang để kiểm tra kết quả thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang, sau khi tiếp thu Chỉ thị 35 và các văn bản có liên quan của Trung ương, các cấp ủy, tổ chức đảng đã nghiêm túc tập trung quán triệt và tổ chức triển khai tại các địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động.

Theo đó, An Giang đã thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội lần thứ XI Đảng bộ tỉnh. Đến nay, các tiểu ban hoạt động đúng lộ trình, kế hoạch đề ra, đảm bảo dân chủ, khách quan để chuẩn bị thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X.

Đến nay, An Giang đã có tất cả 3.056 chi bộ tổ chức đại hội, đạt 100%. Hiện nay có 8 trong tổng số 16 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy An Giang đã tổ chức đại hội cấp cơ sở. Toàn tỉnh cũng đã có 709 trong tổng số 806 chi bộ, đảng bộ cơ sở đại hội, đạt 87,97%; trong đó có 25 đơn vị tổ chức đại hội để rút kinh nghiệm, 18 đơn vị bầu trực tiếp bí thư cấp ủy… Như vậy, An Giang hiện còn 97 chi bộ, đảng bộ cơ sở chưa tổ chức đại hội và dự kiến sẽ hoàn thành đại hội trong tháng 6/2020.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang ban hành Quyết định số 1225-QĐ/TU, ngày 16/4/2020 chuyển giao Đảng bộ Trường Đại học An Giang về trực thuộc Tỉnh ủy và giao quyền cấp trên cơ sở. Hiện nay, Đảng bộ Trường Đại học An Giang đang khẩn trương hoàn chỉnh nội dung văn kiện đại hội và nhân sự để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt, tiến hành đại hội.

Tỉnh ủy An Giang chọn Đảng bộ thành phố Châu Đốc làm Đại hội điểm của tỉnh để rút kinh nghiệm; Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến về nội dung văn kiện và nhân sự đại hội và sẽ tiến hành đại hội từ ngày 29/6-1/7/2020. Đảng bộ huyện Châu Phú được chọn thực hiện thí điểm bầu bí thư cấp ủy tại đại hội, dự kiến sẽ tiến hành đại hội từ ngày 15-17/7/2020. Các đảng bộ còn lại sẽ tổ chức đại hội sau khi rút kinh nghiệm kết quả Đại hội của Đảng bộ thành phố Châu Đốc, Đảng bộ huyện Châu Phú.

Việc bố trí, sắp xếp, phân công cấp ủy viên khóa mới ngay sau đại hội cũng đang được các cấp ủy cơ sở xã, phường, thị trấn (nơi đã đại hội) tích cực triển khai theo phương án nhân sự đã được phê duyệt. Các đồng chí không tái cử đang được bố trí, sắp xếp và kịp thời thực hiện chế độ chính sách theo quy định.

Ông Hồ Văn Răng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang, cho biết: Việc biên soạn văn kiện đại hội đảng bộ các cấp được cấp ủy chú trọng, bám sát theo nội dung của Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị; báo cáo được xây dựng nghiêm túc, tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc.

Nội dung báo cáo chính trị đánh giá khách quan, trung thực, sát với tình hình thực tế của từng đơn vị, làm rõ những ưu, khuyết điểm trên các lĩnh vực xây dựng Đảng; nêu rõ những hạn chế của đơn vị để có phương hướng, giải pháp phù hợp cho nhiệm kỳ tới; rút ra nhiều bài học kinh nghiệm sâu sắc, toàn diện, sát với thực tế; phương hướng đề ra bám sát định hướng trong các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng và của tỉnh, cũng như điều kiện thực tế của địa phương.

[Kiểm tra việc tổ chức Đại hội Đảng các cấp tại tỉnh Tuyên Quang]

Công tác nhân sự đại hội được cấp ủy được chuẩn bị kỹ, đảm bảo các tiêu chuẩn của Đảng; trong cấp ủy khóa mới không dưới 1/3 tổng số cấp ủy viên mỗi nhiệm kỳ được thay đổi, việc cơ cấu 3 độ tuổi trong cấp ủy được thực hiện tốt; tỷ lệ cấp ủy viên nữ được đảm bảo từ 15% trở lên và có cán bộ nữ trong Ban Thường vụ; tỷ lệ cán bộ trẻ được cơ cấu phù hợp theo quy định nhằm phát huy năng lực cán bộ trẻ, tạo đội ngũ kế cận trong cấp ủy…

Tại buổi làm việc, Tỉnh ủy An Giang cũng kiến nghị với Trung ương cho phép tỉnh tăng thêm số lượng cán bộ được luân chuyển về huyện, xã đẻ giữ chức vụ Phó bí thư, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân trong nhiệm kỳ để đào tạo, rèn luyện và bổ sung đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cho nhiệm kỳ mới, vì quy định hiện tại chỉ ở mức 1/3 tổng số đơn vị cấp huyện.

An Giang cũng kiến nghị Trung ương ban hành quy định, hướng dẫn về công tác quy hoạch đối với nhân sự ủy ban kiểm tra các cấp; xây dựng cơ chế kiểm soát quyền lực để thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy thuận lợi, thực chất, đặc biệt là kiểm soát quyền lực trong thực hiện các mô hình sắp xếp tổ chức bộ máy, nhất thể hóa các chức danh cấp ủy, chính quyền.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú đánh giá cao những kết quả tỉnh An Giang đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; tổ chức thành công các đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở và tiến hành đại hội các đảng bộ cơ sở điểm của tỉnh.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng đánh giá cao An Giang trong công tác xây dựng văn kiện chuẩn bị đại hội cấp huyện, tỉnh, xây dựng dự thảo văn kiện, lấy ý kiến đóng góp văn kiện đại hội thực hiện nghiêm túc; chuẩn bị nhân sự chuẩn bị cho đại hội kỹ, thận trọng và công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết đơn, thư tố cáo, khiếu nại kịp thời phục vụ cho đại hội…

Đồng chí Trần Cẩm Tú lưu ý, Tỉnh ủy An Giang trong công tác bố trí nhân sự phải trên tinh thần đổi mới, dân chủ, khách quan, trên cơ sở quy hoạch, lựa chọn được cán bộ có tâm, có đức, có tài, phân bổ cơ cấu hợp lý về ngành, địa phương; tiếp tục tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát phục vụ tốt cho đại hội đảng bộ các cấp, trong đó tập trung giải quyết kịp thời đơn, thư tố cáo liên quan nhân sự đại hội.

Đồng chí Trần Cẩm Tú yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW cũng như các văn bản của Trung ương nhằm tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp để tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Trong đó, việc tổ chức đại hội phải trang trọng, chất lượng, tránh hình thức, phô trương, tạo sự đoàn kết trong nội bộ; thực hiện tốt công tác tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc được ý nghĩa chính trị, tầm quan trọng của đại hội đảng bộ các cấp, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng, đồng thuận trong xã hội…

Tại hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng giải đáp một số vướng mắc của tỉnh An Giang và ghi nhận một số kiến nghị để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư thư, các ngành chức năng xem xét cho ý kiến trong thời gian tới./.

Tin tức khác