Công bố quyết định chuẩn y của Bộ Chính trị về nhân sự tỉnh Lào Cai

Bộ Chính trị chuẩn y chức danh Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai đối với đồng chí Đặng Xuân Phong; chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy đối với các đồng chí Vũ Xuân Cường và Trịnh Xuân Trường...
Đồng chí Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Ngày 29/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa XVI đã tổ chức Hội nghị lần thứ hai, công bố Quyết định của Bộ Chính trị về chuẩn y Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo đó, Bộ Chính trị chuẩn y chức danh Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai đối với đồng chí Đặng Xuân Phong; chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy đối với các đồng chí Vũ Xuân Cường và Trịnh Xuân Trường; chuẩn y chức danh đối với 15 đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 50 đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI.

Hội nghị cũng đã tổ chức thảo luận Dự thảo Nghị quyết phân công nhiệm vụ các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI; lấy ý kiến của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đối với: Dự thảo quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI; Dự thảo Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVI; Dự thảo Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa XVI và Dự thảo Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI; tổng kết công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2020-2025.

[Ông Đặng Xuân Phong được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai]

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai, đề nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI quan tâm, làm tốt các nhiệm vụ công tác của giai đoạn mới, trong đó có cả những nội dung công tác thực hiện từ Đảng bộ tỉnh khóa XV chuyển giao.

Phát huy thành tựu, bài học kinh nghiệm quý báu của các khóa trước đây, sau 30 năm tái lập tỉnh và 35 Lào Cai cùng đất nước thực hiện đổi mới, tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI cần làm duy trì, củng cố tinh thần đoàn kết, nỗ lực, sáng tạo, tinh hoạt và chủ động để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Đó là nhiệm vụ nặng nề nhưng cũng là trách nhiệm cao cả, vẻ vang mà tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và từng cá nhân các đồng chí ủy viên lĩnh hội.

Kết luận Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Đặng Xuân Phong yêu cầu các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp tục chủ động, quyết liệt trong chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ của nhiệm kỳ mới, trước mắt là các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ quan trọng quan trọng của năm 2020 còn đạt thấp.

Cùng với đó, cần sớm hoàn thiện các chức danh sau khi có Quyết định chuẩn y của Bộ Chính trị, hoàn thiện quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới; sớm ban hành 18 đề án trọng tâm, để hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XVI và hệ thống chính sách phát triển; nhanh chóng giải quyết chế độ chính sách kịp thời, đúng quy định với các đồng chí không tái cử cấp ủy theo hướng tạo điều kiện thuận lợi ở mức cao nhất.

Các huyện ủy, thành ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc cần thực hiện tốt việc triển Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, tham gia lấy ý kiến vào Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng./.

Tin tức khác