Đà Nẵng đảm bảo tiến độ Đại hội cấp cơ sở trước ngày 15/6

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đang chỉ đạo các đơn vị chức năng triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm, hướng tới mục tiêu hoàn thành tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở trước ngày 15/6/2020.
Da Nang dam bao tien do Dai hoi cap co so truoc ngay 15/6 hinh anh 1Đại hội Chi bộ Khu dân cư 15 thuộc Đảng bộ phường Hòa Hiệp Bắc hoàn thành từ tháng 1/2020. (Nguồn: Báo Đà Nẵng)

Để đảm bảo tiến độ triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đang chỉ đạo các đơn vị chức năng triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm, hướng tới mục tiêu hoàn thành tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở trước ngày 15/6/2020.

Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy Đà Nẵng, Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng đã đã triển khai hướng dẫn Ban Tổ chức các đảng bộ trực thuộc Thành ủy tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo tiếp tục tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và chi bộ cơ sở, đảm bảo việc hoàn thành Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở trước ngày 15/6/2020.

[Chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng]

Để đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch bệnh, các Đại hội đảng bộ cấp cơ sở tổ chức phải đảm bảo giãn cách 2m/người ở mỗi vị trí ngồi. Các cấp ủy cấp trên chịu trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị và quyết định tổ chức Đại hội của tổ chức đảng cấp dưới đảm bảo tiến độ và các điều kiện về an toàn phòng, chống dịch bệnh.

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng Võ Công Chánh cho biết việc chuẩn bị nội dung, nhân sự phải đảm bảo quy trình, nguyên tắc theo quy định. Các cuộc họp giới thiệu nhân sự và khi tổ chức Đại hội phải đảm bảo thực hiện các biện pháp về phòng, chống dịch như: địa điểm đại hội phải đảm bảo giãn cách vị trí ngồi 2m/người và khi đi bỏ phiếu; đeo khẩu trang; sát khuẩn khi ra-vào, khi phát biểu chung micro; đồng thời, tại đại hội cắt giảm các nội dung, chương trình không cần thiết, như tặng hoa, văn nghệ chào mừng.

Để Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở thực hiện theo đúng chủ trương, hướng dẫn của Trung ương, đảm bảo sự công khai, minh bạch, Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng chỉ đạo các bộ phận chức năng lưu ý vấn đề các mối quan hệ, họ tộc ở địa phương, chủ yếu ở cấp xã trong công tác chuẩn bị nhân sự.

Đà Nẵng có tổng cộng 538 tổ chức cơ sở đảng, trong đó 265 đảng bộ và 273 chi bộ cơ sở. Hiện, một số đảng bộ cơ sở đã tổ chức đại hội, qua đó, rút kinh nghiệm trong phạm vi của đảng bộ cấp trên cơ sở nơi đó./.

Tin tức khác