Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao lần thứ XXV

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao khóa XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 27 đồng chí; Phó Viện trưởng Nguyễn Huy Tiến tiếp tục được bầu làm Bí thư Đảng ủy.
Dai hoi dai bieu Dang bo Vien Kiem sat Nhan dan toi cao lan thu XXV hinh anh 1Ông Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối tối cao phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. (Nguồn: vksndtc.gov)

Ngày 27/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra tại Hà Nội.

Theo báo cáo, trong nhiệm kỳ qua, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã đạt được toàn diện trên các lĩnh vực công tác, thực hiện có hiệu quả, đạt và vượt các chỉ tiêu Quốc hội giao.

Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng về cải cách tư pháp, các nghị quyết của Quốc hội về công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, tăng cường công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra, chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm; chất lượng tranh tụng tại phiên tòa hình sự được nâng lên, đảm bảo đúng pháp luật, khách quan, công minh, bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong hoạt động tố tụng.

Vai trò, trách nhiệm của Viện Kiểm sát Nhân dân, cán bộ, Kiểm sát viên ngày càng thể hiện rõ, tích cực và chủ động, kiên trì, bản lĩnh trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng; đã đưa ra truy tố, xét xử nghiêm minh nhiều đại án về tội phạm kinh tế, tham nhũng, chức vụ như vụ án "Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng" tại Tổng Công ty Mobifone và Công ty AVG, vụ án xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Bắc Nam 79… với số tiền các bị cáo chiếm đoạt hoặc gây thiệt hại cho Nhà nước lên đến nhiều nghìn tỷ đồng.

Ngành đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu công tác Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ khóa XXIV, đó là: 100% cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ được học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Trung ương, Đảng ủy Khối; 100% cấp ủy, chi bộ, Ủy ban Kiểm tra xây dựng và sửa đổi quy chế làm việc; 100% chi bộ sinh hoạt ít nhất 4 kỳ sinh hoạt chuyên đề trở lên. 

[Cán bộ kiểm sát nâng cao bản lĩnh đấu tranh chống tham nhũng]

Phát biểu tại Đại hội, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Lê Minh Trí khẳng định Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 là một sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng.

Viện trưởng Lê Minh Trí nhấn mạnh trong 5 năm qua, cán bộ, đảng viên cơ quan Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao là lực lượng nòng cốt làm công tác tham mưu trực tiếp cho Ban cán sự đảng, lãnh đạo ngành, góp phần giúp cho ngành thực hiện có hiệu quả, đạt và vượt nhiều chỉ tiêu Quốc hội giao cho.

Cán bộ, đảng viên cơ quan Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao được rèn luyện trong thực tiễn công tác, đã ngày càng khẳng định vai trò, trách nhiệm cao, bản lĩnh kiên quyết đấu tranh bảo vệ pháp luật, bảo vệ pháp chế, xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế.

Điểm lại những kết quả nổi bật Đảng bộ Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đạt được, Viện trưởng Lê Minh Trí cho rằng trong đó đáng chú ý là thời gian qua ngành đã chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nhất là đối với đội ngũ cán bộ cấp chiến lược; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phòng ngừa tiêu cực, vi phạm trong đội ngũ công chức, viên chức của ngành; thực hiện xuyên suốt phương châm "cấp trên công bằng, trách nhiệm, gương mẫu, cấp dưới trung thực, tận tụy, trách nhiệm."

Theo Viện trưởng Lê Minh Trí, thời gian tới, nhiệm vụ Đảng, Nhà nước đặt ra đối với ngành Kiểm sát là rất nặng nề, do đó, ngành cần tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng. Trong đó, ngành tập trung vào việc củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Đảng, đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt Đảng; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cấp ủy; thực hiện tốt chế độ trách nhiệm, chế độ nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; duy trì kỷ luật, kỷ cương; thực hiện nghiêm quy định của Đảng, pháp luật và công tác nghiệp vụ.

Dai hoi dai bieu Dang bo Vien Kiem sat Nhan dan toi cao lan thu XXV hinh anh 2Ông Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao trình bày Diễn văn khai mạc Đại hội. (Nguồn: vksndtc.gov)

Bên cạnh đó, ngành tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác đối với cán bộ trong ngành đó là: Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn. Cán bộ ngành Kiểm sát phải bản lĩnh, kỷ cương, trọng danh dự, tâm huyết với nghề, tinh thông về chuyên môn nghiệp vụ và có phẩm chất đạo đức trong sáng.

Ngành tiếp tục nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm, bản lĩnh cán bộ, đảng viên Viện kiểm sát trong sự nghiệp đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là đối với tội phạm tham nhũng chức vụ, góp phần xây dựng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ Tổ quốc, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, đáp ứng yêu cầu của Chiến lược cải cách tư pháp; tiếp tục đổi mới công tác tổ chức cán bộ, đào tạo, thử thách, rèn luyện để có được đội ngũ cán bộ có chất lượng cao, vừa có đạo đức, vừa có kiến thức về lý luận và thực tiễn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao khóa XXV, nhiệm kỳ 2020-2025. Kết quả, có 27 đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao khóa XXV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngay sau đó, Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao khóa XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy.

Kết quả, phiên họp đã bầu Ban Thường vụ gồm 8 đồng chí. Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Nguyễn Huy Tiến tiếp tục được bầu làm Bí thư Đảng ủy Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao khóa XXV, nhiệm kỳ 2020-2025./.

Tin tức khác