Đại hội Đảng bộ cấp huyện bầu trực tiếp Bí thư - Phát huy tính dân chủ

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk lựa chọn Đảng bộ huyện Cư Kuin thí điểm trực tiếp bầu Bí thư tại Đại hội nhằm thực hiện chủ trương đề cao tinh thần dân chủ trong công tác nhân sự của Đại hội.
Đại biểu bỏ phiếu bầu Bí thư Huyện ủy Cư Kuin nhiệm kỳ 2020-2025. (Ảnh: Hoài Thu/TTXVN)

Trong 3 ngày từ 22-24/6, Đảng bộ huyện Cư Kuin (tỉnh Đắk Lắk) tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đây là Đại hội điểm cấp trên cơ sở của tỉnh trực tiếp bầu Bí thư Huyện ủy tại Đại hội và được Ban Thường vụ Tỉnh ủy lựa chọn là một trong hai huyện tổ chức Đại hội điểm để rút kinh nghiệm.

Tham dự đại hội có 298 đại biểu chính thức, đại diện cho 4.065 đảng viên của 30 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ huyện.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 39 người; trực tiếp bầu Bí thư cấp ủy.

Với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%, ông Lê Thái Dũng tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy huyện Cư Kuin nhiệm kỳ 2020-2025.

Với tinh thần “Đoàn kết-dân chủ-kỷ cương-sáng tạo-phát triển,” đại hội dành nhiều thời gian đánh giá, phân tích kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ qua và các mục tiêu, giải pháp trong nhiệm kỳ mới.

Đại hội xác định các nhiệm vụ trọng tâm, có tính đột phá để phát triển kinh tế-xã hội của huyện Cư Kuin trong nhiệm kỳ mới như xây dựng nền nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, hình thành và phát triển một số vùng sản xuất sản phẩm nông nghiệp và hướng tới xuất khẩu; phát triển có hiệu quả kinh tế trang trại; giữ vững diện tích rừng hiện có đi đôi với trồng rừng sản xuất.

Huyện phát triển các khu tiểu thủ công nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tập trung hoàn thiện hạ tầng cụm công nghiệp Cư Kuin; phát huy lợi thế của từng xã để xây dựng sản phẩm hàng hóa tiêu biểu theo phương châm “mỗi xã một sản phẩm.”

Cư Kuin huy động mọi nguồn lực xã hội đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo, thực hiện có hiệu quả các chính sách về an sinh xã hội; nâng cao năng lực bộ máy chính quyền từ huyện đến cơ sở…

Đại hội cũng thông qua các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội trong nhiệm kỳ 2020-2025 như: Về phát triển kinh tế, tổng giá trị sản xuất toàn huyện cả giai đoạn đạt 33.242 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân trên 9%; tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội đạt 5.978 tỷ đồng; thu ngân sách nhà nước cả giai đoạn đạt 600 tỷ đồng.

Giá trị sản xuất bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 113,77 triệu đồng/người/năm.

Về xã hội, huyện phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân đạt 1,8%/năm, trong đó tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm 4%/năm.

Đến năm 2025, 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới. Về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, hàng năm có 80% tổ chức cơ sở đảng đạt mức hoàn thành tốt nhiệm vụ; phấn đấu 100% thôn, buôn có chi bộ đảng và đảng viên là người tại chỗ…

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường ghi nhận, biểu dương sự đoàn kết của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Cư Kuin trong việc nỗ lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIII nhiệm kỳ 2015-2020.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế của huyện trong nhiệm kỳ qua như kinh tế phát triển còn chậm, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu của huyện và nhu cầu đời sống của nhân dân.

Vi phạm trật tự xã hội, tai nạn giao thông, tệ nạn xã hội, khiếu nại, tố cáo của công dân vẫn còn diễn biến phức tạp. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng và đảng viên chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Dai hoi Dang bo cap huyen bau truc tiep Bi thu - Phat huy tinh dan chu hinh anh 1Bí thư Huyện ủy Cư Kuin nhiệm kỳ 2020 - 2025 Lê Thái Dũng phát biểu tại đại hội. (Ảnh: Hoài Thu/TTXVN)

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đề nghị, nhiệm kỳ 2020-2025, huyện Cư Kuin cần đặc biệt quan tâm làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thực sự có chất lượng trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức; nghiên cứu huy động và phát huy tốt mọi tiềm năng, lợi thế của huyện để đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Huyện quy hoạch lại các ngành hàng tại các chợ trung tâm như Trung Hòa, Kim Châu; kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh xây dựng các siêu thị mini dọc Quốc lộ 27 để đẩy mạnh thương mại, dịch vụ.

[Hậu Giang xây dựng thị xã Long Mỹ theo hướng đô thị văn minh]

Huyện cần chú trọng phát triển văn hóa, duy trì các lễ hội và văn hóa truyền thống như cồng chiêng của người Ê Đê, hát Then của đồng bào phía Bắc.

Huyện cần giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề về an ninh, trật tự, làm cầu nối để tìm được tiếng nói chung giữa các hộ nhận khoán với các công ty nông nghiệp, chấm dứt việc tranh chấp hợp đồng.

Huyện cũng cần tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vững vàng về tư tưởng chính trị, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Phấn đấu nhiệm kỳ 2020-2025, huyện Cư Kuin về đích nông thôn mới.

Ông Bùi Văn Cường nhấn mạnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lựa chọn Đảng bộ huyện Cư Kuin thí điểm trực tiếp bầu Bí thư tại Đại hội là thực hiện chủ trương đề cao tinh thần dân chủ trong công tác nhân sự của Đại hội, tạo cơ hội cho các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm của mình trong việc lựa chọn người đứng đầu để gửi gắm những tâm tư, tình cảm của đảng viên và người dân, kỳ vọng về sự lãnh đạo trong nhiệm kỳ mới.

Đây cũng là vinh dự lớn của Đảng bộ huyện Cư Kuin vì chỉ ở những nơi tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ thực sự đoàn kết, cán bộ lãnh đạo có tinh thần trách nhiệm cao mới được lựa chọn tổ chức đại hội điểm.

Là huyện thành lập sau so với những địa phương khác của tỉnh Đắk Lắk, song nhờ sự đoàn kết nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn, nhiệm kỳ qua, huyện Cư Kuin đã đạt được những thành tựu đáng khích lệ.

Kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng khá, giai đoạn 2016-2020, tổng giá trị sản xuất đạt 33.656 tỷ đồng. Giá trị sản xuất năm 2020 đạt 7.920 tỷ đồng, bằng 154% so với năm 2015. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm tăng 9,04%...

Dai hoi Dang bo cap huyen bau truc tiep Bi thu - Phat huy tinh dan chu hinh anh 2Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cư Kuin nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội. (Ảnh: Hoài Thu/TTXVN)

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được triển khai đồng bộ. Cuối năm 2019, huyện có 2/8 xã đạt chuẩn nông thôn mới; phấn đấu đến cuối năm 2020, có thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Công tác giảm nghèo được quan tâm thực hiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 12,95% năm 2016 dự kiến xuống còn 2,73% vào cuối năm 2020.

Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế có nhiều chuyển biến tích cực. Tình hình an ninh trật tự luôn được giữ vững, quốc phòng-an ninh được tăng cường.

Công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả tích cực, hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn.

Cư Kuin là huyện tiêu biểu của tỉnh hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng viên mới, nhất là đảng viên vùng dân tộc thiểu số, vùng đồng bào có đạo. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện kết nạp được 850 đảng viên mới.

Đảng bộ huyện Cư Kuin đã vận động được trên 3,6 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng mới 39 căn nhà, sửa chữa 22 căn nhà, tặng 5 sổ tiết kiệm cho gia đình chính sách và hộ khó khăn trên địa bàn…/.

Tin tức khác