Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII diễn ra từ 11-13/10

Các cấp ủy trong Công an nhân dân đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và Thông tư số 01 của Đảng ủy Công an Trung ương về chuẩn bị và tiến hành đại hội.
Thiếu tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn, Chánh Văn phòng Bộ Công an phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Sáng 8/10, Bộ Công an tổ chức họp báo giới thiệu Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra từ ngày 11-13/10 tại Hà Nội. Đại biểu triệu tập dự Đại hội 350 người, trong đó có 26 đại biểu đương nhiên và 324 đại biểu bầu tại đại hội các tổ chức đảng trực thuộc.

Hoàn thành công tác chuẩn bị Đại hội

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Công tác Đảng, công tác chính trị, Bộ Công an cho biết, công tác chuẩn bị Đại hội được chỉ đạo chặt chẽ, chu đáo; các Tiểu ban Đại hội đã triển khai các bước đảm bảo đúng quy trình, quy định, thời gian và chất lượng; đến nay cơ bản đã hoàn thành chương trình, kế hoạch đề ra.

Về kết quả đại hội đảng bộ các cấp trong Công an nhân dân và kết quả chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Toàn cho biết: Các cấp ủy trong Công an nhân dân đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và Thông tư số 01 của Đảng ủy Công an Trung ương về chuẩn bị và tiến hành đại hội, coi đây là nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2020.

Việc tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp trong Công an nhân dân là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn lực lượng, tạo khí thế mới, phấn khởi, tin tưởng của cán bộ, đảng viên, là tiền đề cho công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII.

Dai hoi Dang bo Cong an Trung uong lan thu VII dien ra tu 11-13/10 hinh anh 1Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đảng ủy Công an Trung ương đã ban hành 18 văn bản về đại hội đảng bộ các cấp trong Công an nhân dân; tập trung chỉ đạo, hướng dẫn chặt chẽ công tác chuẩn bị văn kiện, kiện toàn lãnh đạo, chỉ huy các cấp, gắn với chuẩn bị nhân sự đại hội, tổ chức công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, tuyên truyền về đại hội. Trong đó, đã chỉ đạo 1 đảng bộ tổ chức đại hội điểm và 2 đảng bộ tổ chức đại hội thí điểm bầu bí thư cấp ủy trực tiếp tại đại hội. Sau đại hội cấp cơ sở, Đảng ủy Công an Trung ương đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm về công tác tổ chức đại hội.

Điểm mới là Đảng ủy Công an Trung ương đã ban hành kế hoạch phân công các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ duyệt, chỉ đạo đại hội đảng bộ trực thuộc và cho ý kiến chỉ đạo đại hội đảng bộ công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nhất là về văn kiện và nhân sự.

['Đảng bộ Công an cần đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng']

Đến hết tháng 8/2020, đại hội đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở trong Đảng bộ Công an Trung ương và trong Công an nhân dân đã hoàn thành, bảo đảm tiến độ. Thủ trưởng đơn vị đều trúng cử bí thư cấp ủy, nhiều đồng chí trúng cử với số phiếu tuyệt đối.

Dự thảo các văn kiện đại hội được nghiên cứu, xây dựng khoa học, chất lượng; tổ chức lấy ý kiến của đại hội các đảng bộ trực thuộc; ý kiến góp ý của các đồng chí nguyên ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, nguyên lãnh đạo Bộ Công an, nguyên lãnh đạo, tướng lĩnh, trí thức công an, các đoàn thể quần chúng, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ và Đảng ủy Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 21/9/2020, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ đã báo cáo Bộ Chính trị về công tác chuẩn bị Đại hội. Bộ Chính trị đánh giá công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm, bám sát Chỉ thị 35 và các văn bản, hướng dẫn của Trung ương; cơ bản đủ điều kiện tổ chức đại hội.

Nhân sự được xây dựng đúng quy trình, tiêu chuẩn

Về phương án nhân sự, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng-Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, nhân sự Đại hội được xây dựng đúng quy trình, tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng theo chỉ đạo của Trung ương.

Các nhóm nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ tới được Đảng ủy Công an Trung ương xác định là: Tiếp tục xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, tăng cường tiềm lực, sức mạnh về mọi mặt của Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, xây dựng đảng bộ thực sự trong sạch vững mạnh, là đảng bộ kiểu mẫu, tiêu biểu về phẩm chất, năng lực lãnh đạo các mặt công tác công an.

Đảng ủy Công an Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; kiên quyết, kiên trì, nhất quán quan điểm, chủ trương đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí của Đảng, Nhà nước theo chức năng của lực lượng Công an nhân dân.

Ngành Công an xây dựng, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về bảo vệ an ninh quốc gia, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và về hoạt động của lực lượng Công an nhân dân, đáp ứng kịp thời đòi hỏi của tình hình thực tiễn, nhất là những vấn đề mới, những vấn đề khó, những thách thức an ninh phi truyền thống./.

Tin tức khác