Đại hội Đảng: Dự thảo các văn kiện được chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc

Đại biểu Đào Khánh Hà cho biết, các tham luận được chuẩn bị chu đáo và bám sát vào các nhiệm vụ, giải pháp, đặc biệt là những đột phá chiến lược trong Báo cáo chính trị đã nêu.
Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trình bày tham luận. (Ảnh: TTXVN)

“Không khí thảo luận rất sôi nổi, các bài tham luận đều bám sát vào tất cả các nội dung đã được trình bày trong Báo cáo chính trị.” Đánh giá trên được đại biểu Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết bên lề Đại hội XIII của Đảng.

Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công nhân, người lao động

Theo người đứng đầu Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, những tham luận đều làm rõ thêm các nội dung cô đọng được thể hiện trong Báo cáo chính trị. Với chức năng, nhiệm vụ của mình, tổ chức Công đoàn sẽ tham gia giám sát, phản biện xã hội tất cả các chính sách pháp luật nói chung và chính sách pháp luật đối với công nhân công đoàn nói riêng. Qua đó, góp phần đấu tranh phòng, chống tham nhũng hiệu quả trong thời gian tới.

Quan tâm đến nội dung trong Báo cáo chính trị về chăm lo, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công nhân, nhà và phúc lợi xã hội cho người lao động, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang cho rằng, điều này đã thể hiện sự quan tâm của Đảng trong việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, để giai cấp công nhân được hưởng những thành quả của công cuộc đổi mới, tương xứng với đóng góp của họ trong tiến trình đổi mới đất nước.

Báo cáo chính trị nêu rõ: Xây dựng, đổi mới tổ chức và hoạt động của tổ chức công đoàn đáp ứng với cơ cấu lao động, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân lao động; định hướng quản lý tốt hoạt động của tổ chức đại diện của người lao động tại các doanh nghiệp.

Đây là một điểm rất mới, thể hiện sự hội nhập sâu rộng của Việt Nam khi chấp nhận sự ra đời của một tổ chức đại diện cho người lao động tại doanh nghiệp bên cạnh tổ chức Công đoàn.

Nhận định làn sóng đầu tư tại các khu công nghiệp ở nhiều địa phương sẽ tăng đột biến, tác động đến đời sống của công nhân lao động, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh, tổ chức Công đoàn cần phải bám sát, phối hợp với chính quyền các cấp để vận động thành lập công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp mới thành lập.

Từ đó, phát triển đoàn viên, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của công nhân, lao động để xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, không để xảy ra các tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể, đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Theo đồng chí Nguyễn Đình Khang, khi người lao động đi làm việc tại nhà máy, xí nghiệp về cần phải có thời gian nghỉ ngơi. Hiện nay, chúng ta vẫn chưa có các khu nhà tập trung cho công nhân, họ vẫn phải chịu chi phí về điện, giá thuê nhà đắt đỏ.

Do vậy, từng bước và phải có kế hoạch xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân. Điều này trong Báo cáo chính trị đã được đề cập tới, đòi hỏi chính quyền các địa phương phải có quy hoạch để xây dựng các khu nhà trọ cho công nhân, người lao động. Tổ chức Công đoàn cần tham gia, định hướng trong việc xây dựng các thiết chế công đoàn, văn hóa, đảm bảo cho công nhân nâng cao đời sống vật chất, tinh thần.

Cho rằng, Việt Nam là một điểm sáng trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, hứa hẹn sẽ đón làn sóng đầu tư từ nước ngoài, đại biểu Nguyễn Đình Khang cho biết, tổ chức công đoàn sẽ đẩy mạnh phối hợp với cấp ủy, chính quyền các cấp ngay từ đầu để phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở.

[Thảo luận dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm về các dự thảo Văn kiện]

Thông qua việc này, tổ chức Công đoàn sẽ chỉ đạo Công đoàn cơ sở xây dựng các thỏa ước lao động tập thể đối với người sử dụng lao động, trong đó sẽ thể hiện tất cả những mong muốn của công nhân lao động, đảm bảo cho việc xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định.

“Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã diễn ra trên khắp thế giới và tại Việt Nam. Chính vì vậy, thời gian này cần phải xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh, hiện đại, thích ứng với yêu cầu của thực tiễn. Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại thích ứng với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư chính là thể hiện vai trò của giai cấp công nhân Việt Nam; đảm bảo cho giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, đại diện cho lực lượng sản xuất tiên tiến, hiện đại," đại biểu Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh.

Dự thảo văn kiện thể hiện sự chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, khoa học và sát thực tiễn

Qua theo dõi 36 tham luận tại Đại hội, đại biểu Đào Khánh Hà, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng cho biết, các tham luận được chuẩn bị chu đáo và bám sát vào các nhiệm vụ, giải pháp, đặc biệt là những đột phá chiến lược trong Báo cáo chính trị đã nêu. Trong đó, có những nội dung đại biểu rất ấn tượng như về kinh tế số, phát triển nông nghiệp, nông thôn, những nội dung liên quan đến giảm nghèo bền vững cho người dân. Đây là những nội dung được chuẩn bị hết sức chu đáo.

Dai hoi Dang: Du thao cac van kien duoc chuan bi chu dao, nghiem tuc hinh anh 1Đồng chí Đào Khánh Hà, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy thành phố Hải Phòng, Đoàn đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng trả lời phỏng vấn của cơ quan thông tấn, báo chí. (Ảnh: TTXVN)

“Các tham luận tại Đại hội của nhiều địa phương, đơn vị, nhiều bộ, ngành đã đánh giá rất sâu sắc về những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế để có giải pháp khắc phục hoặc tháo gỡ những điểm nghẽn như trong Báo cáo chính trị đã nêu. Ví dụ như về công tác cải cách hành chính, nội dung của báo cáo rất chất lượng,” đại biểu nhận định.

Đánh giá cao sự chuẩn bị của Ban Chấp hành Trung ương về dự thảo các văn kiện trình Đại hội, đại biểu cho biết, nội dung của 5 báo cáo được trình bày và trọng tâm trong đó là Báo cáo chính trị, đã thể hiện sự chuẩn bị hết sức chu đáo, nghiêm túc, khoa học và sát thực tiễn.

Có những nội dung trong thực tiễn đã triển khai được đúc kết lại và gắn giữa lý luận với thực tiễn, thể hiện rõ vai trò lãnh đạo của Đảng toàn diện trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Với sự chuẩn bị dự thảo Văn kiện công phu, kỹ lưỡng và những nội dung thảo luận trách nhiệm của các đoàn đại biểu tham dự Đại hội, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng cho rằng, khi Đại hội thông qua các giải pháp, nhiệm vụ, chiến lược phát triển lớn của đất nước, việc triển khai tại bộ, ngành, đơn vị, địa phương sẽ được đưa vào thực tiễn nhanh chóng, vì sát với thực tiễn và có tính lý luận rất cao.

Đại biểu Đào Khánh Hà bày tỏ ấn tượng với quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta là phải kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng; bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia-dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đại biểu phân tích, quan điểm chỉ đạo này hết sức sâu sắc, bởi lẽ, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam giành được những thắng lợi hết sức quan trọng, đặc biệt là sau 35 năm đổi mới, đã thể hiện rất rõ là Đảng ta luôn luôn thực hiện rất đúng quan điểm chỉ đạo này. Chúng ta kiên định 4 nội dung trong quan điểm chỉ đạo, nhưng đồng thời có sự phát triển, vận dụng hết sáng tạo, linh hoạt trong thực tiễn./.

Tin tức khác