Đại hội Đảng: Huyện Lạc Thủy đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội

Huyện Lạc Thủy là Đảng bộ được Tỉnh ủy Hòa Bình chọn là đơn vị làm điểm tổ chức đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở.
Dai hoi Dang: Huyen Lac Thuy day manh phat trien kinh te-xa hoi hinh anh 1Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Bùi Văn Tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ huyện Lạc Thủy lần thứ XXV. (Nguồn: baohoabinh)

Trong 3 ngày (từ ngày 2 đến ngày 4/6), Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lạc Thủy lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã được tổ chức với tinh thần dân chủ, kỷ cương và trách nhiệm.

Đây là Đảng bộ được Tỉnh ủy Hòa Bình chọn là đơn vị làm điểm tổ chức đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở.

Dự Đại hội có các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Bùi Văn Tỉnh; Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Thành; cùng đại diện Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, huyện, các cơ quan, đơn vị trực thuộc tỉnh, cơ quan đơn vị đóng quân trên địa bàn và 245 đảng viên đại diện cho trên 5.300 đảng viên của 37 tổ chức cơ sở đảng ở huyện Lạc Thủy.

Phát biểu tại đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Bùi Văn Tỉnh nêu rõ: Lạc Thủy là huyện có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển, được xác định là vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh.

Chính vì vậy trong nhiệm kỳ tới, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Lạc Thủy cần phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đổi mới mạnh mẽ tư duy, hành động, điều hành chỉ đạo quyết liệt và hiệu quả nhiệm vụ chính trị. Trong đó, Lạc Thủy tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, củng cố kiện toàn nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội.

[Thường trực Ban Bí thư dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Tiền Hải]

Trên cơ sở quy hoạch, rà soát, điều chỉnh quy hoạch các ngành, lĩnh vực, nhất là quy hoạch sử dụng đất, huyện xác định rõ tiềm năng, thế mạnh của từng vùng để tập trung đầu tư phát triển.

Bên cạnh đó, huyện tiếp tục tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư triển khai các dự án đã được cấp phép đầu tư, các dự án đang nghiên cứu khả thi, phối hợp với nhà đầu tư trong công tác giải phóng mặt bằng, triển khai và thực hiện quy hoạch vùng sản xuất của huyện; huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, thúc đẩy tăng trưởng, chuyển cơ cấu kinh tế nhanh, bền vững.

Huyện Lạc Thủy cần đẩy mạnh thực hiện chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, triển khai có hiệu quả chương trình mỗi xã một sản phẩm, phát triển các sản phẩm nông nghiệp đặc thù, lợi thế theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân...

Theo báo cáo của Huyện ủy Lạc Thủy, trong nhiệm kỳ 2015-2020, huyện đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 17 trong tổng số 19 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV đề ra.

Kinh tế duy trì phát triển khá; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng/năm; có 6 trong tổng số 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 2 xã còn lại đạt 18 trong tổng số 19 tiêu chí; thu ngân sách đạt khá.

Các chính sách bảo đảm an sinh xã hội được triển khai hiệu quả; hộ nghèo giảm còn 5,5%. Huyện đi đầu trong sắp xếp đơn vị hành chính, xây dựng nông thôn mới, phong trào thi đua yêu nước. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được quan tâm, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành có nhiều đổi mới, hiệu quả.

Dai hoi Dang: Huyen Lac Thuy day manh phat trien kinh te-xa hoi hinh anh 2Các các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Bùi Văn Tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an; lãnh đạo tỉnh và các đại biểu tại Đại hội. (Nguồn: baohoabinh)

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện cũng đã nghiêm túc đánh giá những hạn chế yếu kém, phân tích nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ 2015-2020, từ đó đề ra các giải pháp trọng tâm đột phá và mang tính khả thi cao cho nhiệm kỳ 2020-2025.

Bí thư Huyện ủy Lạc Thủy Bùi Văn Trường nhấn mạnh: Giai đoạn năm 2020-2025, Đảng bộ Lạc Thủy đề ra những giải pháp cụ thể để thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu như tốc độ gia tăng giá trị sản xuất bình quân đạt14,5%, thu nhập bình quân đầu người đạt 105 triệu đồng, thu ngân sách nhà nước đến năm 2025 đạt 200 tỷ đồng, có 4 xã đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao, 2 xã đạt tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu, tỷ lệ hộ nghèo giảm khoảng 2,5-3% theo tiêu chí mới...

Lạc Thủy phấn đấu đến năm 2025 trở thành huyện tốp đầu của tỉnh Hòa Bình, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tại đại hội, các đại biểu cũng đã phát huy tinh thần dân chủ, tập trung thảo luận, phân tích đánh giá những kết quả đạt được, nguyên nhân những hạn chế, yếu kém, bài học kinh nghiệm, từ đó đề ra những giải pháp, chương trình hành động cụ thể để thực hiện Nghị quyết của nhiệm kỳ tới.

Trước đó, ngày 3/6, đại hội đã bầu ra 37 ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lạc Thủy lần thứ XXV.

Tại phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lạc Thủy khóa XXI đã bầu Ban Thường vụ Huyện ủy gồm 11 ủy viên.

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Bùi Văn Trường được bầu làm Bí thư Huyện ủy Lạc Thủy./.

Tin tức khác