Đại hội điểm Đảng bộ Khối các cơ quan của tỉnh Đồng Nai

Đảng bộ Khối cơ quan tỉnh Đồng Nai là Đảng bộ cấp trên cơ sở đầu tiên được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai chọn để tiến hành đại hội điểm, rút kinh nghiệm cho đại hội các Đảng bộ trực thuộc tỉnh.
Trưởng Ban Tuyên Giáo Trung ương Võ Văn Thưởng tặng hoa chúc mừng Đại hội. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Ngày 24/6, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Đồng Nai tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Dự Đại hội có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng và nhiều cán bộ trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai.

Đảng bộ Khối cơ quan tỉnh Đồng Nai là Đảng bộ cấp trên cơ sở đầu tiên được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai chọn để tiến hành đại hội điểm, rút kinh nghiệm cho đại hội các Đảng bộ trực thuộc tỉnh.

Theo Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Đồng Nai Hoàng Thị Bích Hằng, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Đồng Nai hiện có trên 70 tổ chức cơ sở Đảng, với hơn 5.750 đảng viên.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ VIII đề ra.

Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng chuyển biến rõ nét; chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng cao.

Ngoài ra, các cấp ủy cơ sở đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả cải cách hành chính ở từng đơn vị; giáo dục đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, giải quyết thủ tục hành chính tinh gọn, hiệu quả, mang lại sự hài lòng cho người dân.

[Tháng 7, Quảng Ninh hoàn thành đại hội đảng bộ cấp huyện, tương đương]

Công tác phát phát triển đảng viên mới luôn vượt chỉ tiêu và đảm bảo về chất lượng (từ năm 2015-2019 phát triển được hơn 1.000 đảng viên).

Trong 5 năm liền (2015-2019), Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Đồng Nai đều được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai tặng cờ thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Những năm qua, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Đồng Nai đã đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc Đảng bộ luôn nêu cao ý thức tự học, tu dưỡng rèn luyện, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã có gần 1.000 lượt tập thể, cá nhân của Đảng bộ được tuyên dương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Đồng Nai đã tiến hành kiểm tra, giám sát gần 380 lượt tổ chức Đảng về thực hiện Điều lệ Đảng và các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; thực hiện giám sát chuyên đề đối với hơn 150 lượt tổ chức Đảng và đảng viên về lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc của cấp ủy, thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

Qua đó, Ban thường vụ Đảng ủy Khối và cấp ủy cơ sở đã thi hành kỷ luật 3 tổ chức Đảng, 92 đảng viên (tăng 21 đảng viên so với nhiệm kỳ trước).

Dai hoi diem Dang bo Khoi cac co quan cua tinh Dong Nai hinh anh 1 Quang cảnh đại hội. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Kết quả kiểm tra, giám sát cho thấy, một số cấp ủy còn chưa sâu sát, kịp thời trong lãnh đạo, giải quyết những khó khăn, phức tạp ở đơn vị mình. Để xảy ra sai phạm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, trong quản lý kinh tế, đoàn kết nội bộ.

Một số cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm pháp luật. Trong sinh hoạt chi bộ, công tác tự phê bình và phê bình còn hạn chế; số kỳ sinh hoạt chi bộ chuyên đề ít; chất lượng xây dựng nghị quyết ở một số cơ sở Đảng chưa cao.

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Đồng Nai Hoàng Thị Bích Hằng cho biết nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Đồng Nai xác định nhiệm vụ trọng tâm là tập trung lãnh đạo phát huy tinh thần trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý tại các cơ quan, đơn vị trong khối về thực hiện nhiệm vụ được giao.

Nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên, tăng cường đoàn kết thống nhất trên cơ sở nguyên tắc tập trung dân chủ để xây dựng Đảng bộ đoàn kết, thống nhất, vững mạnh về tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức.

Đối với công tác cán bộ trong nhiệm kỳ 2020-2025, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Đồng Nai đề nghị các đại biểu cần phát huy dân chủ, lựa chọn để bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ những người có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, uy tín, có năng lực thực tiễn, có khả năng tập hợp được quần chúng để tạo ra sức mạnh lãnh đạo thực hiện đạt kết quả các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội và cấp trên đề ra.

Theo chương trình, Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Đồng Nai diễn ra từ ngày 24-25/6./.

Tin tức khác