Đắk Lắk nâng cao chất lượng dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nêu rõ dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk cần thể hiện tầm nhìn, khát vọng, quyết tâm chính trị của Đảng bộ và nhân dân.
Dak Lak nang cao chat luong du thao Bao cao chinh tri trinh Dai hoi hinh anh 1Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Ngày 13/7, tại thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng cùng Đoàn công tác đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tại buổi làm việc, đồng chí Võ Văn Thưởng đánh giá cao những kết quả trong công tác chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 35 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Tỉnh ủy đã tổ chức quán triệt học tập Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị kịp thời, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, giúp nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên các cấp, trên cơ sở đó triển khai việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp; chủ động ban hành các văn bản hướng dẫn, tăng cường chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35 tại các cơ sở Đảng.

Đại hội đại biểu cấp cơ sở được tổ chức chu đáo, cẩn trọng, phát huy được trí tuệ, tâm huyết của đảng viên ở cơ sở và đạt kết quả tốt, lựa chọn được nguồn cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín để gánh vác nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.

[Đắk Lắk: Góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII]

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, trong thời gian tới, Tỉnh ủy Đắk Lắk cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục quán triệt và bám sát văn bản chỉ đạo của Trung ương để chỉ đạo hiệu quả Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, đặc biệt trong giai đoạn chỉ đạo Đại hội cấp trên cơ sở đại trà và Đại hội Đảng bộ của tỉnh Đắk Lắk; nỗ lực khắc phục thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh để tiếp tục thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu về phát triển kinh tế-xã hội đã đề ra, nâng cao đời sống nhân dân, tăng cường sự đoàn kết trong cộng đồng các dân tộc anh em.

Theo đồng chí Võ Văn Thưởng, một trong những vấn đề rất quan trọng là phải tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, thể hiện tầm nhìn, khát vọng, quyết tâm chính trị của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Đắk Lắk.

Việc chuẩn bị văn kiện Đại hội của tỉnh Đắk Lắk rất thuận lợi khi đã có Kết luận số 67-KL/TW về xây dựng và phát triển thành phố Buôn Ma Thuột đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của Bộ Chính trị ban hành ngày 16/12/2019; trong đó đã xác định vị trí, tầm nhìn và định hướng phát triển trong tương lai của thành phố Buôn Ma Thuột để trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên, hướng tới phát triển tỉnh Đắk Lắk theo hướng giàu mạnh, sinh thái, bản sắc…

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nêu vấn đề cần nâng cao trách nhiệm, tập trung hơn trong góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Đối với công tác chuẩn bị nhân sự, yêu cầu phải đảm bảo đúng quy trình, quy định, công khai, dân chủ, lựa chọn được cán bộ tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 đủ năng lực, phẩm chất, uy tín, đáp ứng được yêu cầu và nhiệm vụ đặt ra; phải xem xét cơ cấu cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ người đồng bào dân tộc thiểu số đảm bảo yêu cầu.

Đắk Lắk cần đảm bảo môi trường an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giải quyết vấn đề bức xúc của nhân dân trước Đại hội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ các cấp, tạo không khí phấn khởi trong toàn dân.

Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk Phạm Minh Tấn báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị. Theo đó, Tỉnh ủy đã quán triệt, cụ thể hóa Chỉ thị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương sát với thực tiễn để chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp đảm bảo kỹ lưỡng.

Công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội được thực hiện nghiêm túc, đề cao trách nhiệm của cấp ủy. Việc chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội cũng được chuẩn bị chu đáo về nội dung, tổ chức lấy ý kiến góp ý theo đúng hướng dẫn của cấp ủy cấp trên.

Đề án nhân sự trình Đại hội được xây dựng theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy và được Ban Thường vụ cấp ủy cấp trên thẩm định, phê duyệt…

Đến hết ngày 6/7, Đắk Lắk đã hoàn thành Đại hội cấp cơ sở ở 684/701 tổ chức cơ sở Đảng, đạt 97,5%. Đối với Đại hội Đảng bộ cấp huyện và tương đương, có 3 đơn vị đã tổ chức Đại hội thành công (huyện Krông Pắc, huyện Cư Kuin, Đảng bộ Quân sự tỉnh Đắk Lắk), trong đó Đại hội Đảng bộ huyện Cư Kuin là đại hội điểm bầu trực tiếp Bí thư.

Các Đảng bộ cấp huyện và tương đương còn lại sẽ hoàn thành Đại hội trước 30/8/2020./.

Tin tức khác