Đảng bộ Công an TƯ tiến hành Phiên trù bị Đại hội đại biểu lần thứ VII

Ngày 11/10, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến hành Phiên trù bị Đại hội.
Dang bo Cong an TU tien hanh Phien tru bi Dai hoi dai bieu lan thu VII hinh anh 1Đoàn Chủ tịch dự Đại hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Dang bo Cong an TU tien hanh Phien tru bi Dai hoi dai bieu lan thu VII hinh anh 2 Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Trần Quốc Tỏ trình bày chương trình đại hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Dang bo Cong an TU tien hanh Phien tru bi Dai hoi dai bieu lan thu VII hinh anh 3 Đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Dang bo Cong an TU tien hanh Phien tru bi Dai hoi dai bieu lan thu VII hinh anh 4Đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Dang bo Cong an TU tien hanh Phien tru bi Dai hoi dai bieu lan thu VII hinh anh 5Đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Dang bo Cong an TU tien hanh Phien tru bi Dai hoi dai bieu lan thu VII hinh anh 6Đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Dang bo Cong an TU tien hanh Phien tru bi Dai hoi dai bieu lan thu VII hinh anh 7Đại biểu biểu quyết thông qua chương trình đại hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Dang bo Cong an TU tien hanh Phien tru bi Dai hoi dai bieu lan thu VII hinh anh 8Đại biểu biểu quyết thông qua chương trình đại hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Dang bo Cong an TU tien hanh Phien tru bi Dai hoi dai bieu lan thu VII hinh anh 9Đoàn đại biểu Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
 
Dang bo Cong an TU tien hanh Phien tru bi Dai hoi dai bieu lan thu VII hinh anh 10 Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Dang bo Cong an TU tien hanh Phien tru bi Dai hoi dai bieu lan thu VII hinh anh 11Đại biểu dự đại hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Dang bo Cong an TU tien hanh Phien tru bi Dai hoi dai bieu lan thu VII hinh anh 12Đại biểu biểu quyết thông qua chương trình đại hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Dang bo Cong an TU tien hanh Phien tru bi Dai hoi dai bieu lan thu VII hinh anh 13Đại biểu biểu quyết thông qua chương trình đại hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Dang bo Cong an TU tien hanh Phien tru bi Dai hoi dai bieu lan thu VII hinh anh 14Đại biểu biểu quyết thông qua chương trình đại hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Dang bo Cong an TU tien hanh Phien tru bi Dai hoi dai bieu lan thu VII hinh anh 15Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Dang bo Cong an TU tien hanh Phien tru bi Dai hoi dai bieu lan thu VII hinh anh 16Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Tin tức khác