Đảng bộ Khối các cơ quan TW triển khai văn bản phục vụ đại hội đảng

Những tình huống cụ thể, các nội dung liên quan đến công tác chỉ đạo và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp đã được thảo luận, giải đáp tại hội nghị do Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tổ chức.
Dang bo Khoi cac co quan TW trien khai van ban phuc vu dai hoi dang hinh anh 1Ông Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Ngày 13/2, tại Hà Nội, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản phục vụ đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phát biểu khai mạc, Bí thư Đảng ủy Khối Sơn Minh Thắng nêu rõ Hội nghị được tổ chức nhằm triển khai các văn bản phục vụ đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Việc phổ biến, thảo luận các chuyên đề, tình huống góp phần để công tác chuẩn bị đại hội được tiến hành chu đáo, đảm bảo sự thành công của đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

[Đảng bộ Khối các cơ quan TW triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2020]

Hội nghị đã nghe các báo cáo viên phổ biến các văn bản phục vụ đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng: Kế hoạch số 161-KH/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Khối, Đại hội XIII của Đảng bộ Khối và Đại hội XIII của Đảng; Hướng dẫn số 14-HD/ĐUK về đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hội nghị nghe Hướng dẫn rà soát tiêu chuẩn chính trị phục vụ đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020-2025 và hệ thống văn bản tham khảo phục vụ đại hội chi bộ; Hướng dẫn số 07-HD/UBKTTW của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Quy định số 3989-QĐ/VPTW của Văn phòng Trung ương Đảng về chế độ chi tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Những tình huống cụ thể, các nội dung liên quan đến công tác chỉ đạo và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp đã được thảo luận, giải đáp tại Hội nghị./.

Tin tức khác