Đảng bộ tại Malaysia quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Đảng bộ tại Malaysia là một trong 12 đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ Ngoại giao được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020 và được tặng giấy khen Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.
Dang bo tai Malaysia quan triet Nghi quyet Dai hoi XIII cua Dang hinh anh 1Bí thư Đảng bộ, Đại sứ Trần Việt Thái phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Mạnh Tuân/TTXVN)

Ngày 20/3, Đảng bộ tại Malaysia đã tổ chức Hội nghị thông báo và quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam (Đại hội XIII) và kết quả Hội nghị Trung ương lần thứ nhất và thứ 2 do Bí thư Đảng bộ, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Malaysia Trần Việt Thái chủ trì.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt trong năm của Đảng bộ.

Tham dự hội nghị có toàn thể đảng viên đang sinh sống, làm việc tại thủ đô Kuala Lumpur.

[Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng]

Đối với các đảng viên đang sinh sống ngoài khu vực Kuala Lumpur không thể tham dự Hội nghị do Malaysia đang áp đặt lệnh cấm đi lại giữa các bang, Đảng bộ sẽ gửi tài liệu của Hội nghị để quán triệt và thực hiện.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Đại sứ Trần Việt Thái cho biết với phương châm “Đoàn kết, Dân chủ, Kỷ cương, Sáng tạo và Phát triển,” Đại hội XIII đã thành công rất tốt đẹp, hoàn thành các mục tiêu, chương trình và nội dung đã đề ra.

Bí thư thông báo Đại hội đã đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nhìn lại chặng đường 35 năm đổi mới đất nước; thảo luận, thông qua Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; các báo cáo Tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030; đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Dang bo tai Malaysia quan triet Nghi quyet Dai hoi XIII cua Dang hinh anh 2Các đảng viên trong Đảng bộ tại Malaysia tham dự Hội nghị. (Ảnh: Mạnh Tuân/TTXVN)

Chủ đề của Đại hội là: "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ 21 nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa."

Đại sứ Trần Việt Thái nhấn mạnh đây là kỳ Đại hội ghi nhận nhiều nét đặc biệt nhất từ trước đến nay. Công tác chuẩn bị văn kiện được triển khai ngay từ năm 2018 và được lấy ý kiến rộng rãi của các ngành, các cấp và mọi tầng lớp nhân dân.

Công tác nhân sự cho đại hội được làm từng bước, khách quan và có nhiều điểm mới. Chính vì vậy, khi đưa ra Đại hội, vấn đề nhân sự được thống nhất cao.

Theo Bí thư Đảng ủy, việc tổ chức đại hội cũng được thưc hiện chu đáo về mọi mặt và đảm bảo an toàn tuyệt đối trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) diễn biến phức tạp.

Tại Hội nghị, Đại sứ Trần Việt Thái cũng vui mừng thông báo Đảng bộ tại Malaysia là một trong 12 đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ Ngoại giao được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020 và được tặng giấy khen Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2020.

Bí thư đề nghị mỗi đảng viên cần nêu cao vai trò gương mẫu và phát huy truyền thống của Đảng bộ tại Malaysia, đưa nghị quyết Đại hội XIII vào cuộc sống./.


Tin tức khác