Đảng bộ thành phố Sóc Trăng tập trung nguồn lực để phát triển bền vững

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ thành phố Sóc Trăng đề ra chỉ tiêu phấn đấu tăng thu nhập bình quân đầu người đạt trên 110 triệu đồng/người/năm; thu ngân sách năm 2025 đạt 743 tỷ đồng.
Đại hội Đảng bộ thành phố Sóc Trăng bầu trực tiếp Bí thư Thành ủy. (Ảnh: Trung Hiếu/TTXVN)

Sau 3 ngày tiến hành, ngày 24/6, Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Sóc Trăng lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp.

Đây là một trong hai Đảng bộ của tỉnh Sóc Trăng được chọn tổ chức Đại hội điểm và là đơn vị cấp huyện đầu tiên của tỉnh Sóc Trăng tiến hành Đại hội.

Tại Đại hội, 299 đại biểu chính thức, đại diện cho 5.170 đảng viên của Đảng bộ thành phố Sóc Trăng đã bầu Ban Chấp hành mới với 41 ủy viên; bầu trực tiếp chức danh Bí thư Thành ủy.

Ông Nguyễn Văn Quận tái đắc cử chức Bí thư Thành ủy Sóc Trăng khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội bầu 26 đại biểu chính thức dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng.

Trong 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI, kinh tế thành phố Sóc Trăng tiếp tục duy trì và phát triển mạnh.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng “thương mại-dịch vụ, công nghiệp và nông nghiệp.”

Thương mại, dịch vụ phát triển sôi động, hàng hóa phong phú, đa dạng, đáp ứng tốt nhu cầu cho sản xuất và tiêu dùng của nhân dân.

Hoạt động thu hút đầu tư được thành phố triển khai quyết liệt, chủ động đề xuất, xây dựng các dự án kêu gọi đầu tư theo từng giai đoạn phát triển.

Thu nhập bình quân đầu người tăng nhanh, năm 2020 ước đạt 88,9 triệu đồng, đạt 101,2% chỉ tiêu nghị quyết đề ra, tăng 1,28 lần so với năm 2015.

Nhiệm kỳ 2015-2020, thành phố có 1.267 doanh nghiệp, công ty đăng ký thành lập mới, với tổng vốn đăng ký 13.723 tỷ đồng.

Giá trị sản xuất công nghiệp đến năm 2020 ước đạt 13.000 tỷ đồng, tăng bình quân hàng năm là 9,35%.

Sản xuất nông nghiệp đang từng bước chuyển dịch theo hướng nông nghiệp đô thị, nông nghiệp công nghệ cao, với giá trị sản xuất bình quân trên 1ha đất nông nghiệp đạt 160 triệu đồng, tăng bình quân hàng năm 12,2%.

Thu ngân sách trong cân đối trên địa bàn thành phố Sóc Trăng đến năm 2020 là 459,6 tỷ đồng, vượt 9,43% chỉ tiêu nghị quyết đề ra, tăng 3,28 lần so với năm 2015.

Toàn thành phố hiện có 25/34 trường học đạt chuẩn quốc gia, tăng 9 trường so với năm 2015; 100% phường đạt chuẩn quốc gia về y tế.

Tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế đến nay chiếm 96,9%. Công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho gia đình chính sách, người nghèo được tập trung triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời.

[Đại hội Đảng bộ cấp huyện bầu trực tiếp Bí thư - Phát huy tính dân chủ]

Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1,96%/năm. Đến năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn thành phố còn 0,15%.

Nhiệm kỳ qua, các cấp ủy đã thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Dang bo thanh pho Soc Trang tap trung nguon luc de phat trien ben vung hinh anh 1 Ông Nguyễn Văn Quận tái đắc cử chức Bí thư Thành ủy Sóc Trăng nhiệm kỳ 2020-2025. (Ảnh: Trung Hiếu/TTXVN)

Việc học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy được triển khai nghiêm túc.

Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng luôn được cấp ủy quan tâm chỉ đạo. Qua đó, nhận thức của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và cán bộ, đảng viên đã có chuyển biến tích cực.

Các cấp ủy tập trung chỉ đạo, triển khai các giải pháp đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong nội bộ và đã cơ bản khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác lãnh đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị, tạo niềm tin trong nhân dân...

Công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên gắn với xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, vùng có đông đồng bào dân tộc, tôn giáo được các cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước được nâng lên.

Hàng năm, thành phố có 50% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 88,17% trở lên...

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ thành phố Sóc Trăng đề ra chỉ tiêu phấn đấu tăng thu nhập bình quân đầu người đạt trên 110 triệu đồng/người/năm; thu ngân sách năm 2025 đạt 743 tỷ đồng (năm 2020 là 459,6 tỷ đồng).

Hai nhóm nhiệm vụ trọng tâm Đảng bộ thành phố đặt ra để tạo sự đột phá trong nhiệm kỳ, đó là tăng cường công tác cải cách hành chính, tạo môi trường thuận lợi, tập trung mọi nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội đồng bộ, tiến tới xây dựng thành phố Sóc Trăng phát triển bền vững, đạt tiêu chí đô thị loại II.

Thành phố quan tâm xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kế cận, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, lãnh đạo xây dựng Đảng bộ thành phố vững mạnh toàn diện.

Chỉ đạo Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Phan Văn Sáu nhấn mạnh, với vị thế là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa-xã hội của tỉnh, thành phố Sóc Trăng cần phát huy những tiềm năng, lợi thế, biến thách thức thành cơ hội để thúc đẩy kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Thành phố cần chủ động phối hợp với các sở, ngành để làm thật tốt việc hỗ trợ các nhà đầu tư triển khai các công trình, dự án; có giải pháp cụ thể trên cơ sở bám sát các định hướng, quy hoạch phát triển của tỉnh, ngành, lĩnh vực; tạo môi trường đầu tư thông thoáng, lành mạnh để thu hút đầu tư, tạo động lực thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu ngân sách.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Sáu chỉ đạo thành phố nắm vững các cơ chế, chính sách của Trung ương, của tỉnh để vận dụng linh hoạt, sáng tạo, huy động tối đa các nguồn lực trong và ngoài thành phố để phát triển kinh tế, nhất là phát triển công nghiệp phù hợp, thương mại theo hướng kết nối chợ đầu mối tỉnh và hệ thống chợ, trung tâm thương mại ở các huyện, thị xã, tạo mạng lưới cung ứng các mặt hàng thiết yếu cho người dân; có giải pháp xây dựng các sản phẩm du lịch, dịch vụ về đêm; phát triển nông nghiệp công nghệ cao, canh tác hữu cơ...

Sau Đại hội Đảng bộ thành phố Sóc Trăng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng tổ chức rút kinh nghiệm để tiếp tục tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở./.

Tin tức khác