Đánh giá cán bộ 'đúng và trúng' để bố trí đúng người, đúng việc

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính yêu cầu, Bình Dương tiến hành đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ và chuẩn bị thật tốt cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.
Danh gia can bo 'dung va trung' de bo tri dung nguoi, dung viec hinh anh 1Đồng chí Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 30/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương về việc thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chỉ thị 45-CT/TW của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Cùng tham dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Thanh Sơn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Trần Văn Nam, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương.

Sau khi nghe báo cáo về tình hình kinh tế-xã hội và công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương trong thời gian tới, Trưởng ban Tổ chức Trung ương  Phạm Minh Chính biểu dương và đánh giá cao những thành tích của tỉnh đạt được, đã góp phần vào thành tựu chung của cả nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Những kết quả đạt được là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo năng động, sáng tạo của Đảng bộ, thường xuyên theo dõi, nắm tình hình, kiểm tra, chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự phấn đấu của cả hệ thống chính trị và đóng góp của các tầng lớp nhân dân.

Đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị trong thời gian tới, Đảng bộ tỉnh tiếp tục duy trì sự đoàn kết, thống nhất, chung sức đồng lòng cùng giải quyết và vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực hoàn thành tốt một số nhiệm vụ trọng tâm để góp phần thực hiện tốt Chỉ thị 35, Chỉ thị 45 của Bộ Chính trị, đảm bảo phát triển kinh tế-chính trị, quốc phòng-an ninh, đối ngoại.

Bình Dương cần thực hiện hiệu quả hơn nữa Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và các quy định nêu gương; kịp thời biểu dương, khen thưởng người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến, những tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên có cách làm sáng tạo, hiệu quả.

[Tỉnh ủy Bình Dương kiểm tra thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy]

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính yêu cầu, Bình Dương tiến hành đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ và chuẩn bị thật tốt cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025.

Đối với báo cáo chính trị, cần nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của Đảng bộ đối với hệ thống chính trị về thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; bố cục cần cân đối, hài hòa giữa các lĩnh vực.

Báo cáo phải bám sát kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra để đánh giá khách quan, toàn diện, sát thực tế, làm rõ ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan.

Trong Báo cáo cần tổng kết cách làm hay, sáng tạo, thành quả nổi bật để đúc rút những bài học kinh nghiệm bổ ích sau 5 năm; đặc biệt là bài học về việc coi trọng công tác xây dựng Đảng, đoàn kết, thống nhất, tích cực, chủ động, sáng tạo, huy động sức mạnh nguồn lực của toàn xã hội và việc tăng cường giám sát, kiểm tra trong điều kiện một tỉnh đang phát triển nhanh, có nhiều đổi mới.

Về công tác nhân sự cấp ủy phải gắn liền với việc thực hiện công tác nhân sự phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng thời, tỉnh phải đánh giá cán bộ “đúng và trúng” để bố trí đúng người, đúng việc với phương châm “xuyên suốt, liên tục, đa chiều, theo tiêu chí cụ thể, bằng sản phẩm; gắn đánh giá cá nhân với tập thể và kết quả thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị, thông qua khảo sát bằng các hình thức phù hợp, hiệu quả.”

Công tác nhân sự cũng cần phải kết hợp hài hòa giữa chuyên môn đào tạo với sở trường, năng khiếu; giữa kinh nghiệm với chiều hướng phát triển, giữa tính phổ biến và tính đặc thù; phải công khai, minh bạch, công bằng, dân chủ, khách quan, công tâm.

Bình Dương cần phải kiên quyết không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, không xứng đáng, không bỏ sót cán bộ thực sự có đức, có tài, có uy tín; muốn vậy cần phải thực hiện quy trình 5 bước một cách nghiêm túc, chặt chẽ, có hiệu quả.

Về phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, Bình Dương cần dự báo chính xác tình hình, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp đột phá, nhất là các giải pháp huy động nguồn lực trong nhân dân, doanh nghiệp và đề xuất với Trung ương các cơ chế, chính sách phù hợp, khả thi, hiệu quả.

Bình Dương tiếp tục xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong Đảng, chính quyền các cấp và các tầng lớp nhân dân một cách vững chắc; đồng thời tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước thềm Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025  để Đại hội thực sự là ngày hội của toàn Đảng, toàn dân.../.

Tin tức khác